Nyheter 2.3.2007

Kommissionen vill begränsa koldioxidutsläpp från bilar

Europeiska kommissionen föreslog onsdagen den 7 februari att koldioxidutsläppen från nya bilar från och med 2012 inte får överstiga 120 gram per kilometer. EU vill tvinga bilindustrin att utveckla renare bilar eftersom företagen inte på eget initiativ lyckats minska utsläppen.

Kommissionen föreslår att koldioxidutsläppen från bilar skall minska med cirka 25 procent jämfört med i dag. Foto: Europeiska kommissionen

Enligt kommissionens förslag skall biltillverkarna se till att utsläppen inte överskrider 130 gram. De resterande 10 grammen skall minskas genom utveckling av bränslen och däck. Bilarnas utsläpp är i EU i dag i medeltal 160 gram. Nivån har sjunkit under de senaste åren, men trots det har de sammanlagda utsläppen från trafiken ökat. Det beror bland annat på att européerna köper allt fler och allt större bilar.

Miljöorganisationerna krävde att kommissionen skulle lägga fram ett ännu striktare förslag. Miljökommissionär Stavros Dimas strävade ursprungligen efter en övre utsläppsgräns på 120 gram, men han vek sig för påtryckningar från industrin. I synnerhet den tyska bilindustrin har motsatt sig begränsningarna. Bilindustrin anser att bindande gränser skulle försvaga den europeiska biltillverkningens lönsamhet och hota sysselsättningen. Utvecklingen av renare teknik skulle även höja bilpriserna.

Kommissionens förslag skall nu behandlas av ministerrådet och Europaparlamentet.

Mer om förslaget på kommissionens webbplats (endast på engelska)