Nyheter 3.4.2007

Euresnätverket sprider sig till de nya EU-länderna

Euresrådgivare från Bulgarien och Rumänien besökte sina kolleger i Åbo och sade sig hoppas att EU-medlemskapet skall ge turismen ny fart och därmed höja levnadsstandarden i hemlandet. ”Vi vill samarbeta också med Finland för ökat elevutbyte och rörlighet”, konstaterar rådgivarna.

Eures-logon.

Syftet med Eures är att främja arbetskraftens rörlighet i Europa med hjälp av rådgivning. Euresrådgivarna är experter som hjälper kunderna i hemlandet att söka jobb. Nätverket har i dag nästan 700 rådgivare över hela EU.

Nätverket inledde sin verksamhet i Bulgarien och Rumänien då länderna gick med i EU. Rumänien har för närvarande 42 rådgivare och Bulgarien fem. Deras antal ökar konstant. Nätverkets syfte är att förbättra de bulgariska och rumänska arbetstagarnas möjligheter att jobba utomlands.

Euresrådgivarna Krasimira Cherkelieva från Bulgarien och Constantin Cochirlea från Rumänien besökte Åbo arbetskraftsbyrå men gjorde också en avstickare till Egentliga Finlands Europainformation i Åbo.

Euresnätverket erbjuder gränsöverskridande nytta. På bilden från vänster Constantin Cochirlea från Rumänien och Krasimira Cherkelieva från Bulgarien samt Tomi Puranen och Maritta Mikkola från Åbo arbetskraftsbyrå.

Mot en bättre framtid som EU-medlem

Turismen är en viktig näring för både Bulgarien och Rumänien. I och med EU-medlemskapet förväntar länderna sig en växande turism och därmed en högre levnadsstandard.

”En förhoppning är också att de unga skall få bättre möjligheter till ökat välstånd, utbildning och sysselsättning. Människor väntar sig ett bättre liv efter anslutningen till unionen”, säger rådgivarna.

Enligt Eurostat var den genomsnittliga minimilönen år 2005 77 euro i Bulgarien och 72 euro i Rumänien. Motsvarande siffra hade år 2006 stigit till 90 euro i Bulgarien och 82 euro i Rumänien.

Arbetslösheten låg enligt Eurostat i januari 2007 på 8,5 procent i Bulgarien och 7,5 procent i Rumänien.

Arbetstagare även till Finland

Bulgarer och rumäner har huvudsakligen sökt jobb i Tyskland och andra centraleuropeiska länder. Euresrådgivaren Tomi Puranen vid Åbo arbetskraftsbyrå tror ändå att alltmer arbetskraft kommer att söka sig till Finland från de nya EU-länderna i framtiden. Enligt Puranen kommer det varje vecka förfrågningar till exempel från Bulgarien och Rumänien om arbetsmöjligheter i Finland.

Varvsindustrin sysselsätter redan rumänska och bulgariska arbetstagare i Åboregionen. Dessutom jobbar de inom växthusodling. Enligt Krasimira Cherkelieva lämnar också utbildade människor Bulgarien för att jobba utomlands, även om merparten av bulgarerna som kommit till Finland för tillfället jobbar inom industrin.

Utländsk arbetskraft behövs

Finland och Sverige har öppnat sin arbetsmarknad för människor från alla medlemsländer, vilket givetvis ökar intresset för länderna. Det största problemet för arbetstagare från de nya EU-länderna är vanligtvis bristande språkkunskaper. De flesta arbetsgivarna i Finland kräver till exempel fortfarande kunskaper i finska.

”På grund av den framtida bristen på arbetskraft står Finland inför en ny situation. I framtiden är arbetstagare eftertraktade i många branscher och det finns en efterfrågan på utländsk arbetskraft. Arbetsgivarna är ännu inte särskilt vana vid att anlita utländsk arbetskraft”, konstaterar Tomi Puranen.

Intressant är också att bristen på arbetskraft drabbar även Rumänien. ”Inom byggindustrin råder det brist på yrkeskunniga arbetstagare”, berättar Constantin Cochirlea om den aktuella situationen i hemlandet.

Rörlighet i båda riktningarna

Också i Finland är människor intresserade av möjligheter som de nya medlemsländerna erbjuder. Euresrådgivaren Krasimira Cherkelieva berättar att hon träffat finländare som planerat att starta eget företag i Bulgarien.

”Finland och Bulgarien kunde potentiellt också ha ett ökat studentutbyte”, konstaterar Cherkelieva.

Text och foto: Europainformationen i Egentliga Finland

Eures – Den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet