Nyheter 23.4.2007

Romfördaget fyller 50 år

Romfördraget lade grunden för det europeiska samarbetet. I år firas fördragets 50-årsjubileum på många olika sätt både i Europa och runtom i världen. I Finland erbjuds en möjlighet att bekanta sig med EU:s prestationer på Helsingfors järnvägsstation fram till 27.3 och också senare under jubileumsåret vid en rad olika tillställningar runtom i landet.

I EU:s formgivningstävling gällande jubileumslogon deltog 1700 professionella och studerande inom forgivningsområdet. Den vinnande Tillsammans-logon designades av polacken Szymon Skrzypczak.

Anledning att fira

Grunden till det europeiska samarbetet lades 25. 3. 1957 då Romfördraget undertecknades. Genom fördraget inrättades Europeiska ekonomiska gemenskapen, som till en början var ett frihandelsområde och en tullunion som omfattde Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland. Sedan dess har medlemsstaternas antal växt från sex till 27 länder.

Över 50 år utan krig mellan medlemsländerna är till stor del integrationens och utvidgningens förtjänst. Det europeiska samarbetet har under 50-års tid också inneburit konkreta fördelar för medborgarna: människor och varor kan fritt röra sig över gränserna, det finns en uppsjö av studie- och utbytesmöjligheter och att arbeta i ett annat EU-land är idag möjligt utan större byråkratiskt krångel.

En gemensam penning- och ekonomisk politik har gett upphov till nya arbetsplatser i EU, ökat tillväxten och breddat utbudet på varor och tjänster. Dessutom är EU-medborgarnas levnadsstandard och socialskydd också i världsklass.

Romfördraget undertecknades i Rom 25.3.1957. Bild: Europeiska gemenskaperna

Fest i Europa och i världen

Jubileumsåret till ära ordnas olika festivaler, seminarier, utställningar, tävlingar och ett stort antal andra evenemang i Europa.

Ett av de största evenemangen under jubileumsåret är stats- och regeringschefernas inofficiella toppmöte i Berlin. EU:s ledare samlas med anledning av Romfördragens 50-årsdag i Berlin den 24 och 25 mars. På mötet förväntas de lämna en politisk förklaring om vilka värderingar och mål som skall gälla för EU i framtiden. Samtidigt ordnas EU:s ungdomstoppmöte i Rom där över 200 unga från alla 27 medlemsländer deltar.

Firandet av Romfördraget avgränsar sig inte enbart till Europa. Kommissionens över 120 representationskontor runtom i världen kommer också de att ordna olika evenemang. I Förenta staterna ordnas speciella Europaveckor 18-31.3 med anledning av EU:s och USA:s samarbete under ett halvt sekel. I Gabon kan t.ex. skolungdomar delta i en frågesport gällande Europafrågor, i Nicaragua kan man njuta av Beethovens nionde symfoni och i Kazakstan av EU:s ungdomsorkesters konseter under jubileumsåret.

Evenemang också i Finland

I Finland kulminerar Romfördragets 50-årsfest i samband med Europadagen den 9 maj. I år firas Europadagens nationella huvudevenemang i Åbo. Också på andra orter i Finland ordnas olika evenemang Europadagen till ära.

Under jubileumsåret ordnar Europainformationen publiktillställningar i samtliga landskap tillsammans med kommissionens representation i Finland. Ämnena varierar allt från EU:s historia till dagsläget och framtiden.

Genom utställningen ”Hei! Täällä puhuu Eurooppa” presenterar det nuvarande ordförandelandet Tyskland Europeiska integrationens prestationer på olika områden. Utställningen cirkulerar runtom i Finland under våren och fram till 27.3 är det möjligt att bekanta sig med utställningen på Helsingfors järnvägsstation, där EU:s verksamhet presenteras under jubileumsveckan.

Romfördragets 50-årsfest firas också genom Vår i Europa -kampanjen, som riktar sig till skolungdomar i åldern 7-17 år. Kampanjen inleds den 26 mars och fortsätter fram till den 30 juni. Vår i Europa syftar till att skapa debatt och reflexioner om EU bland skolungdomar.

Romfördraget 50 år -webbsidor

”Hei! Täällä puhuu Eurooppa” – affischutställning

EU:s verksamhet presenteras på Helsingfors järnvägsstation 21-27.3.

Förklaring med anledning av 50-årsdagen