Nyheter 9.5.2007

Arbete och frivilligverksamhet utomlands intresserade i Glaspalatset

Eurooppaan vai etäämmälle? –evenemanget lockade unga, som planerade att åka utomlands, till Glaspalatsets Träffpunkt den 17-18 april. Vid evenemnaget, som ordnades för första gången, gavs information om arbete, praktik, studier och frivilligverksamhet såväl i Europa som på andra håll i världen.

Eures-rådgivare Tuula Kinnunen berättade om arbetssökning i utlandet. Bild: Europainformationen/Henna Könkkölä

Träffpunktens datorer kom väl till pass då det letades lediga arbetsplatser åt unga i Europa och studiemöjligheter i Förenta staterna. De unga var speciellt intresserade av arbetsmöjligheter utomlands och olika frivilligprogram, som CIMO och Allianssin nuorisovaihto erbjuder.

Via Allianssin nuorisovaihto kan 16-åringar delta i internationella arbetsläger, som i normala fall räcker cirka två till fyra veckor. Lägren erbjuder logi och måltider, men resan måste var och en stå för själv.

Allianssis sekreterare för ungdomsutbyte Johanna Virta upplyste åhörarna om att man på arbetslägren bekantar sig med olika kulturer, eftersom det finns deltagare från flera olika länder. Frivilligverksamhet lämpar sig både för unga som valt att ta ett sabbatsår och för lite äldre, t.ex. alterneringslediga. Allianssi erbjuder program för frivilligverksamhet på olika håll i världen.

Evenemanget ordnades av Nylands Europainformation och Helsingfors stadsbiblioteks träffpunkt@lasipalatsi. I evenemnaget deltog också Centret för internationellt personutbyte CIMO, Eures-arbetsförmedlingen vid Gloets arbetskraftsbyrå, Pohjola-Nordens ungdomsförbund samt Alliansin nuorisovaihto.

Mera information om ungas arbets- och studiemöjligheter finns på följande sidor.

CIMO
/>www.maailmalle.net

Allianssin nuorisovaihto

www.nuorisovaihto.fi

Pohjola-Nordens ungdomsförbund

www.pnn.fi

Eures-rådgivning
/>europa.eu.int/eures

PLOTEUS-portalen
/>ec.europa.eu/ploteus/portal/home.jsp

Text: Hanna Päivärinta/Nylands Europainformation