Nyheter 9.5.2007

Europaparlamentariker i Åbo och Tammerfors – Budgeten, energin och klimatet på dagordningen

Europaparlamentarikerna Satu Hassi (Gröna) och Piia-Noora Kauppi (saml., EPP/ED) inledde diskussionen om EU:s energi- och klimatpolitik på Europainformationens morgonkaffe med EU-parlamentarikerna i Åbo den 20 april. Vid ett annat evenemang som arrangerades samtidigt i Tammerfors diskuterades EU:s budgetsiffror utifrån en inledning av Europaparlamentarikern Kyösti Virrankoski (Centern/ALDE).

Europaparlamentarikerna Piia-Noora Kauppi och Satu Hassi höll anföranden vid Europainformationens morgonkaffe i Åbo.

En förändring är möjlig

Morgonkaffet i Åbo om den aktuella klimat- och energipolitiken i Åbo samlade nästan hundra deltagare. Publiken var i synnerhet intresserad av den framtida användningen av vattenkraft och torv. Också utbyggnaden av kärnkraften väckte frågor.

Piia-Noora Kauppi berättade att klimatförändringen diskuteras flitigt i Europaparlamentet. ”Klimatförändringen är en central fråga i EU också i framtiden”, konstaterade Kauppi.

”När man vill förändra världen, förändras den också”, sade Satu Hassi och tillade att klimatpolitiken kräver visioner. Hassi framhöll att EU:s beslutsamma åtgärder spelade en betydande roll till exempel när det gällde att få Kyotoavtalet om klimatet till stånd.

EU:s styrka ligger i samarbetet

Vid EU:s toppmöte i mars utstakades riktlinjer för den nya energipolitiken, till vilka bland annat hör ett mål om att minska växthusutsläppen med 20 % fram till 2020. EU höjer sitt mål till 30 procent om också Kina, USA och Indien kommer med i avtalet. Till den nya energipolitikens mål hör också att öka de förnybara energiformerna till 20 procent av den totala användningen och att höja biobränslenas andel till tio procent av den totala förbrukningen fram till 2020.

”Europeiska unionens styrka ligger i möjligheten till förhandlingar, dvs. samarbete i Europa”, summerade Kauppi. Hon anser att man inom klimatpolitiken också bör satsa på samarbete med tredje länder.

Valen i vardagen har betydelse

De båda Europaparlamentarikerna som talade i Åbo betonade betydelsen av de val man gör i vardagen för att stävja energiförbrukningen.

Enligt Hassis åsikt skulle man uppnå en märkbar energibesparing om man till exempel i stället för glödlampor använde andra alternativ. Om man skulle ersätta glödlamporna till exempel med nya led-lampor skulle energiförbrukningen enbart i Finland minska med lika mycket som tusentals enfamiljshus förbrukar per år.

”Man borde också allt mer kräva lågenergilösningar vid byggandet”, sade Hassi. ”Dessutom borde man minska onödig uppvärmning av sommar- och fritidshus året runt”.

”Vi har också möjlighet att utnyttja nya energiformer som biomassa”, framhöll Kauppi och påminde om att de nya energiformerna och utvecklingen av dem också har en sysselsättande effekt.

Kyösti Virrankoski presenterade EU:s budget för tammerforsborna i huvudbiblioteket Metso.

EU:s budget diskuterades i Tammerfors

Europainformationen i Birkaland hade fått Kyösti Virrankoski som gäst och han fokuserade i sitt anförande på EU:s budgetfrågor.

Virrankoski är en av budgetföredragandena i Europaparlamentet och som bäst förbereder man redan nästa års budget. Det centrala innehållet i EU:s nya budgetram som inleddes i år är återuppbyggnaden av de nya medlemsländerna och den är en enorm utmaning. En annan central fråga är förbättringen av EU:s konkurrenskraft, vilket inte lyckas utan stora satsningar på forskning och utveckling.

Publiken ställde också frågor om kostnaderna för EU:s omtalade byråkrati, exempelvis parlamentets flytt till Strasbourg en gång i månaden för en veckas plenarsession. Virrankoski ansåg att man visserligen måste skära ner onödig byråkrati, men parlamentets flyttpraxis ändras knappast eftersom plenarsessionsveckan i Frankrike är bestämd i grundfördraget.

Europainformationen i Birkaland har arrangerat diskussioner med Europaparlamentarikerna sedan 2004. Hittills har nio finländska parlamentsledamöter besökt biblioteket Metso och berättat om aktuella frågor i Europaparlamentet. Nästa diskussion i biblioteket arrangeras i höst.

Text och foto: Europainformationen i Egentliga Finland, Europainformationen i Birkaland