Nyheter 16.5.2007

Europadagen firas den 9 maj

Europadagen firas till ära av Schumandeklarationen, som startade den europeiska integrationen. Europainformationen deltar i de Europadagsevenemang som anordnas på olika håll i Finland.

Firandet av Europadagen år 2006 i Esplandparken i Helsingfors. Bild: Europainformationen

Europadagen har firats i Europeiska unionens medlemsländer och i många andra länder sedan år 1986. Det här året är huvudtemat för Europadagen Romfördrgaets 50-års jubileum.

Firandet av Europadagen grundar sig på Frankrikes utrikesminister Robert Schumans uttalande den 9 maj 1950, vilket anses vara ursprungsorden för Europeiska gemenskapen. Frankrikes regering föreslog ”att den fransk-tyska kol- och stålproduktionen underställs en gemensam hög myndighet, inom ramen för en organisation som är öppen för deltagande av övriga europeiska länder”.

Affisch om Europadagen 2007.

Förslaget som kallas för ”Schumandeklarationen” anses ha lagt grunden till den europeiska integrationen och på denna grund skapades den nuvarande Europeiska unionen.

I Finland firas Europadagen nu för trettonde gången. I år äger huvudevenemanget rum i Åbo.

Närmare upplysningar om evenemangen finns bland annat på Finland i Europa rf:s webbplats (på finska) och i Europainformationens kalender.

Europa-evenemangen i Åbo 7.-11.5.

Schumandeklarationen

Om Europadagen på Europa-portalen

Inrikesministeriet rekommenderar flaggning på Europadagen den 9 maj