Nyheter 1.6.2007

Juvenes Translatores — EU-omfattande översättningstävling för skolor

Europeiska kommissionens generaldirektorat för översättning anordnar i höst översättningstävlingen Juvenes Translatores för skolelever födda 1990 i hela EU.

Juvenes Translatores är en översättningstävling
för skolelever födda 1990
Foto: Europeiska kommissionen

Tävlingen äger rum den 14 november 2007 i samtliga EU-länder. De elever som deltar i tävlingen kommer att få översätta en kort text från ett EU-språk till ett annat. Deltagarna får själva välja käll- och målspråk bland de EU:s 23 officiella språk. Översättningarna bedöms av kommissionens egna översättare.

En deltagare från varje EU-land vinner en tvådagarsresa till Bryssel för sig själv och en medföljande vuxen. Vinnarna representerar sin skola vid prisutdelningen, då de får ta emot diplom av EU:s kommissionär med ansvar för flerspråkighet, Leonard Orban.

De skolor som vill delta i tävlingen kan anmäla sig senast den 15 juni 2007 med en elektronisk anmälningsblankett som finns på Juvenes Translatores webbplats. Sju finländska skolor får delta i tävlingen. Om fler skolor anmäler sig väljs deltagarna ut genom lottdragning.

Juvenes Translatores webbplats