Nyheter 15.6.2007

Europeiska ungdomsveckan går av stapeln 3-10 juni

I år går ungdomsveckan såväl i Finland som i hela Europa under Aktiv ungdom! -beteckningen. Europeiska unionens Youth in Action -program, som startade i början av år 2007, erbjuder finansiering för projekt som riktar sig till 13-30 -åringar och till dem som arbetar med unga.

Youth in Action -programmet uppmuntrar unga till ett aktivt europeiskt medborgarskap genom att understöda ungas deltagande, påverkningsmöjligheter och internationalism.

Programmets föregångare har hittills gagnat nästan 700 000 unga européer sedan år 1989, då det första Youth for Europe -programmet inleddes. Finland kom med år 1994. Under åren 2000-2006 har över 28 000 unga deltagit i närmare 2 300 projekt via Centret för internationellt personutbyte CIMO, som ansvarar för programmet i Finland.

Från gruppträffar till frivilligverksamhet

Verksamhetens former varierar från gruppträffar för unga till demokratiprojekt och från europeisk frivilligverksamhet till att t.ex. ordna konstevenemang. För dem som arbetar med unga erbjuder programmet en möjlighet till utbildning och nätverksbildning.

Irmeli Karhio, som ansvarar för programmet vid CIMO, berättar att gruppträffarna är den största och äldsta delen av verksamheten. T.ex. kan en grupp unga från Ivalo söka understöd för sin filmklubbs resa för att träffa franska filmfreaks. Det viktiga är att det finns ett gemensamt intresse.

Programmet riktar sig jämbördigt till alla unga i åldern 13-30 år. I projekten kan också unga som t.ex. av hälso- eller ekonomiska skäl befinner sig i en svagare position delta. På det här viset förhindras också diskriminering, menar Karhio.

I Youth in Action -programmet deltar förutom EU-länderna också dessa länders grannar i Sydöstra och Östra Europa, Kaukasus och Medelhavsländerna.

Det firas på Glaspalatsets innergård den 4 juni

Det nya ungdomsprogrammet firas vid ett evenemang riktat till allmänheten, måndagen den 4 juni på Glaspalatsets innergård i Helsingfors klockan 15.30-17.30. Det bjuds på dans och på plats finns också olika band, Borgbackens cirkusskola samt unga som deltagit i programmet och information om programmet.

Europeiska ungdomsveckans huvudevenemang arrangeras i Bryssel 3-6.6, där de bästa projekten belönas. Från Finland deltar Love, Peace and Respect -projektet från Imatra, vars målsättning är att förbättra förståelsen för olikheter genom att samla olika unga runt en verksamhet som intresserar alla, t.ex. musik- och teaterverkstäder.

Tilläggsinformation:

Centret för internationellt personutbyte CIMO

CIMOs Ungdoms- och kulturgrupp

Irmeli Karhio, Sari Rehell och Mauri Uusilehto

Telefon 0207 868 500 (växel)

E-post i formen förnamn.efternamn@cimo.fi

www.cimo.fi

European Youth Week 2007 -webbsidor (på engelska)