Nyheter 18.6.2007

Europainformationen gav ut boken Den nordliga dimensionen

Utrikesministeriets Europainformation har gett ut journalisten Markku Heikkiläs bok Den nordliga dimensionen. Den nordliga dimensionen, som syftar till att utveckla samarbetet mellan Nordeuropa och nordvästra Ryssland, är aktuell igen eftersom den är en av prioriteringarna under Finlands pågående EU-ordförandeskap.

Forskaren Hiski Haukkala från Utrikespolitiska institutet (till vänster), bokens författare Markku Heikkilä och utrikesminister Erkki Tuomioja vid bokutgivningen. Foto: Utrikesministeriet/Raino Heinonen

Miljöpartnerskapet den mest konkreta aspekten av politiken

Tidningen Kalevas ledarredaktör Markku Heikkilä har som journalist följt den nordliga dimensionens utveckling i åratal. Markku Heikkilä anser att den nordliga dimensionen är svår att uppfatta och att den innefattar mycket mer än vad människor i allmänhet tror. Den nordliga dimensionen har ingen kontaktpunkt, vilket Heikkilä ser som ett strukturellt problem. Avsaknaden av en bestående struktur utgör ett problem även ur offentlighetssynvinkel.

Heikkilä ser de konkreta framstegen inom miljöpartnerskapet som ett resultat av skicklig diplomati. Bland den nordliga dimensionens partnerskap är det just miljösektorn som gjort mest framsteg. Ett bevis på detta är reningsverket som öppnats i S:t Petersburg, som Heikkilä besökte medan han författade boken. Enligt Heikkilä har den nordliga dimensionen på sistone fått ny fart efter en lugnare period.

Den nordliga dimensionen på agendan igen

Den nordliga dimensionen syftar framför allt till att utveckla samarbetet mellan Nordeuropa och nordvästra Ryssland och är en av prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap. Utrikesminister Tuomioja höll ett anförande vid utgivningen där han påpekade att den nordliga dimensionen står på EU:s agenda på initiativ av Finland. Den nordliga dimensionen stod på agendan redan under Finlands förra ordförandeskap 1999.

Inom ramen för handlingsprogrammen för samarbetet har deltagarländerna hittills genomfört ett miljöpartnerskap och ett partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande. Partnerskapsländerna har dock inte för avsikt att utarbeta ett nytt handlingsprogram, utan ett nytt dokument som definierar ramarna för samarbetet. Utrikesminister Tuomioja hoppas att partnerskapsmodellen går att genomföra inom de nya sektorerna. Avsikten är att utvidga samarbetet till trafik- och logistiksektorn.

Publikationen rättar till finländarnas informationsbrist

Även Hiski Haukkala från Utrikespolitiska institutet ser formlösheten som ett av den nordliga dimensionens problem. Haukkala höll ett anförande vid utgivningen där han förklarade att begreppet är välkänt, men dess innehåll till största delen obekant. Enligt Haukkala rättar Heikkiläs lättbegripliga verk till informationsbristen i den finländska debatten.

Boken har publicerats på finska, svenska och engelska. Den kan hämtas och beställas gratis från Europainformationens kundservicekontor. Boken går även att läsa på Europainformationens webbplats.