Nyheter 18.6.2007

Europainformationen publicerade bok om de nya EU-länderna

Europainformationen publicerade den 23 april boken 10 UUTTA TULIJAA, Euroopan unioni – erilaisia yhdessä/ 10 NYKOMLINGAR, Europeiska unionen – olika tillsammans. I boken presenteras de nya medlemsstater som ansluter sig till unionen den 1 maj 2004.

Erkki Toivanen (till vänster), Pilvi Torsti och Jan Store begrundar det utvidgade EU:s väsen

Författarna består av forskare och redaktörer med fördjupade insikter i sina målländer. För den resonerande inledande essän ansvarar redaktör Erkki Toivanen. För varje land finns en faktaruta som ger grundfakta om landet samt presenterar fem intressanta personer i nutidssamhället, fem centrala historiska personligheter, de fem största partierna samt de fem viktigaste exportprodukterna. Boken har utarbetats i samarbete mellan Helsingfors universitets institution för samhällshistoria (politisk historia) och Europainformationen.

Vid bokreleasen redogjorde forskaren i politisk historia, samh. dr Pilvi Torsti för bokens uppkomst. Det började med att man vid Helsingfors universitet började fundera över hur man skulle studera och lära ut de nya medlemsstaternas historia. Torsti kontaktade UM:s Europainformation, och tillsammans började man leta efter skribenter och skissera upp boken. En föreläsningsserie riktad till universitetet hade utvidgats även till en bok. Som skribenter ville man uttryckligen ha personer som hade en personlig relation till landet i fråga, men inte enbart forskare. Hälften av skribenterna är i själva verket rutinerade redaktörer.

Anna Kyppö (till vänster), Jouni Järvinen och Yrjö Lautela är tre av bokens författare

Det var inte särdeles lätt att hitta skribenter. Framför allt söder om Estland tycks det finnas en vit fläck på kartan, länder som endast en handfull experter i Finland har fördjupade kunskaper om. Detta tyder på att det finns ett behov av experter på unionens nya medlemsstater. Samarbetet mellan studieområdet Politisk historia och Europainformationen har enligt båda parter varit nyttigt och fruktsamt, och erbjuder en god verksamhetsmodell för framtida projekt.

Avdelningschef Jan Store konstaterade i sitt anförande att boken fyllde ett behov. Han konstaterade att han under de senaste fyra åren ”varit gift med” förhandlingarna om EU:s utvidgning och att han inte ångrar en minut av denna tid! Utvidgningens största politiska betydelse ligger enligt Store i att tudelningen av Europa upphör. Omfattningen av de reformer som de nya medlemsstaterna genomfört är enligt Store en sak som man inte alltid insett. EU-medlemskapet har fungerat som reformernas viktigaste katalysator. Även de politiska beslutsfattarna har en viktig roll. Den andra centrala faktorn har varit folkomröstningarna, genom vilka man i de kommande medlemsstaterna fått folkets fullmakt för utvidgningen. Enligt Store bör man även komma ihåg att Europeiska unionen i och med EU:s genom tiderna största utvidgning blir en allt mer komplicerad helhet med 450 miljoner invånare. Detta ger även den nya bokens namn enligt Store uttryck för på ett träffande sätt.

Redaktör Erkki Toivanen dryftade i sitt inlägg begreppet ”Egentliga Finland”. Han föredrar att se på Europa som flera olika Europa, som nu slutligen förenas. Flera av de stater som nu ansluter sig till EU kommer i själva verket bara tillbaka till Europa efter ockupationstiden. EU efter utvidgningen kommer inte heller det att vara det samma som tidigare. Toivanen, som från sin mors sida är estnisk, konstaterade avslutningsvis att det även i Finland nu vore skäl att vända blicken mot nästa utvidgningsprocesser. Till exempel Ukraina kommer i allt högre grad med i samarbetet: hur många finländska experter på Ukraina finns det i Finland?

10 nykomlingar, Europeiska unionen – olika tillsammans