Nyheter 20.6.2007

Programmet Ett Europa för medborgarna offentliggjordes

Europeiska unionen har startat det nya programmet Ett Europa för medborgarna som ska genomföras åren 2007–2013. Syftet är att ge medborgarna möjlighet att bygga ett mer sammanhållet Europa genom bl.a vänortssamarbete, organisationer och läroanstalter.

Programmet Ett Europa för medborgarna främjar ett aktivt medborgarskap.

Målet för Ett Europa för medborgarna är att främja ett aktivt medborgarskap, skapa en europeisk identitet samt tolerans i vardagslivet. Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer exempelvis frivilligt arbete och anordnande av olika evenemang för medborgarna samt tankesmedjor för EU-sakkunniga, och främjar samarbetet mellan medborgarna och organisationer från olika länder.

Programmets kontaktpunkt i Finland är centret för internationellt personutbyte CIMO.

”Att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap”

Programmet offentliggjordes i Finland fredagen den 8 juni i närvaro av bl. a. Risto Raivio från Europeiska kommissionen och europaparlamentarikern Hannu Takkula. Takkula lyfte i sitt tal fram kulturprogrammens betydelse för skapande av en gemensam europeisk identitet. I och med att man hittar en gemensam grund kan man börja utveckla också andra delområden, såsom utrikespolitiken. Man förväntar sig att programmet Ett Europa för medborgarna ska föra Europeiska unionen närmare medborgarna.

Programmet Ett Europa för medborgarna har fått undernamnet ”Att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap”, och det har en budget på 215 miljoner euro. Programmets mål är att öka rörligheten, så att 100 000 medborgare årligen deltar i evenemang som äger rum i ett annat land än hemlandet. Alla instanser som främjar ett aktivt europeiskt medborgarskap, såsom organisationer, läroanstalter och fackföreningar, kan söka finansiering. Finansiering kan sökas för vänortsverksamhet, till det civila samhällets organisationer samt för projekt vars syfte är att bevara minnet av offren för förföljelser.

Närmare upplysningar:

Kontaktpunkt för Ett Europa för medborgarna

Centret för internationellt personutbyte CIMO

Mauri Uusilehto, tel. 0207 868 520

Ulla Tissari, tel. 0207 868 540

E-post: förnamn.efternamn@cimo.fi eller kansalaisteneurooppa@cimo.fi

www.cimo.fi

Programguide på svenska

Kommissionens sidor om Ett Europa för medborgarna (på engelska)