Nyheter 21.6.2007

Det sjunde ramprogrammet för forskning behöver aktörer

Det sjunde ramprogrammet är Europeiska unionens instrument, med vilket man styr forskning och utveckling. Totalbudgeten för ramprogrammet 2007–2013 är så mycket som 54,6 miljarder euro. Man satsar stort på ekonomiskt stöd till små och medelstora företag.

Tekes anordnade rådgivningsmöten om det sjunde ramprogrammet i Uleåborg, Helsingfors, Åbo och Tammerfors. På mötena behandlades bland annat delprogrammet Kapacitet och innehållet i det tematiska området Små och medelstora företag.

Budgeten i toppklass

Ramprogrammet är öppet för aktörer från nästan alla länder i världen, men finansiering ges i första hand till europeiska deltagare.

”Budgeten för det sjunde ramprogrammet ökar årligen och under de första åren ligger finansieringen på samma nivå som i det sjätte ramprogrammet. De tematiska områdena är dock fler, så till en början finns det knappare resurser för varje tema som ska aktiveras”, konstaterar Martti Huolila, teknologiexpert vid Tekes.

Tekes (utvecklingscentralen för teknologi och innovationer) finansierar och aktiverar forsknings- och utvecklingsprojekt. Vid Tekes arbetar också Finlands EU-FoU-sekretariat och där får man hjälp i alla frågor som rör ramprogrammet.

Flera sökande önskas från Finland

Direktör Antti Koho vid Egentliga Finlands TE-central betonar att antalet företag som deltar i 7:e ramprogrammet gärna kunde vara större än under förra programperioden.

”De bästa företagen är konkurrenskraftiga också på internationell nivå”, summerar Antti Koho.

”Företagen i Egentliga Finland gynnas av att de historiskt sett har en stark kulturell ställning när det gäller kontakter. I Egentliga Finland finns också ett betydande bioteknikkluster. Dessutom har finländarna ett gott anseende när det gäller arbetsprestationer”, tillägger Marti Huolila från Tekes.

Vilken är nyttan för små och medelstora företag?

”Generellt kan sägas att det sjunde ramprogrammet ökar kunnandet och antalet arbetsplatser”, framhåller Huolila.

De små och medelstora företagen måste bibehålla sin konkurrenskraft, och forskningen kan bidra till det. I allmänhet har små och medelstora företag goda idéer, men bristen på forskning kan vara ett problem för dem.

”Nyttan av det sjunde ramprogrammet för de små och medelstora företagen är åtminstone att det erbjuder en möjlighet till breda internationella nätverk och en utsiktsplats inom europeisk spetsforskning. Själva finansieringen är självfallet också en viktig motivation. Målet är att cirka 15 procent av finansieringen inom delområdet Samarbete i 7:e ramprogrammet ska styras till små och medelstora företag”, fastslår experten Jonna Lehtinen-Salo vid Tekes.

Text och foto: Europainformationen i Egentliga Finland

Om 7:e ramprogrammet på Tekes webbplats

Webbplatsen för 7:e ramprogrammet (på engelska)