Nyheter 21.6.2007

Reformering av EU: s grundfördrag står i centrum då Europeiska rådet sammanträder

Europeiska rådet sammanträder i Bryssel den 21 och 22 juni. Finlands representant på toppmötet är premiärminister Matti Vanhanen, som biträds av utrikesminister Ilkka Kanerva och av president Tarja Halonen i de frågor som berör hennes befogenheter.

Utrikesminister Ilkka Kanerva (till höger) förutspår svåra förhandlingar om fördragsreformerna. Frankrike och Nederländerna förkastade genom folkomröstningar år 2005 den ursprungliga versionen av EU: s konstitutionella fördrag.

Det centrala temat för Europeiska rådet i juni är reformering av grundfördraget. Representanterna i Europeiska rådet från medlemsländernas regeringar skall bestämma om fördragsreformernas framtid utifrån det förslag som ordförandelandet Tyskland har förberett. Förutom fördragsreformerna skall det på mötet även i korthet tas upp frågor gällande samarbete i rättsliga och inrikes frågor samt ekonomiska och sociala frågor och miljöärenden. Aktuella yttre förbindelser, som Europas grannrelationer och unionens strategier i Centralasien, behandlas även i korthet på mötet.

Finland hoppas på ett nytt fördrag före valen

Finland finner det viktigt att fördragsreformerna träder i kraft före Europaparlamentsvalen år 2009. Finland anser att Europeiska rådet i juni borde ge regeringskonferensen ett klart mandat att förhandla om fördraget. Den finska regeringen anser att det konstitutionella fördragets sakinnehåll borde ändras så lite som möjligt.

Söndagen den 17 juni fick förhandlingarna om grundfördraget ett bakslag då Polen meddelade att de officiellt motsätter sig de förändringar angående EU:s röstningssystem som ingår i grundfördraget. Polen anser att de ger för stor makt åt de större länderna. Unionens utrikesministrar samlades i Luxemburg för att förbereda toppmötet som inleds på torsdagen, men förhandlingarna ledde ingen vart.

Finlands regering understöder ett fördrag som är tillräckligt ambitiöst för att skapa en effektiv och fungerande Europeisk union för flera år framåt. Finland understryker även hur viktigt det är att slutföra fördragsreformerna, för att EU skall kunna återgå till det normala lagstiftningsarbetet och uppfyllande av andra målsättningar, efter en utdragen reformprocess.

Ytterligare information om EU:s konstitutionella fördrag