Nyheter 4.7.2007

Mobiltelefonsamtal från ett EU-land till ett annat blir billigare

Mobiltelefonsamtal mellan EU-länderna blir billigare i sommar. Foto: Helsingfors stad/ Comma Image Oy

Priserna på mobiltelefonsamtal mellan olika nät, de så kallade roamingavgifterna, blir billigare i sommar. Förordningen träder i kraft 30.6.2007.

Förordningen sätter maximipriser för roamingavgifterna. Enligt den nya förordningen får det kosta högst 49 cent per minut att ringa ett mobilsamtal från ett EU-land till ett annat och högst 24 cent per minut att ta emot ett samtal. Dessa priser är skattefria, vilket betyder att mervärdesskatt läggs till priserna. I framtiden kommer samtalen att sjunka ytterligare. År 2009 får det kosta högst 43 cent per minut att ringa ett samtal och högst 19 cent per minut att ta emot ett samtal.

Europarlamentet fattade ett beslut i frågan 23.5.2007 och medlemsländernas kommunikationsministrar godkände beslutet vid ett möte 7.6.2007. Förordningen träder i kraft 30.6.2007.

Operatörerna ska aktivt erbjuda kunderna nya tariffer en månad efter att förordningen trätt i kraft. Om kunden inte svarar på operatörens priserbjudande, kommer de nya tarifferna hur som helst i kraft tre månader efter att förordningen trätt i kraft. Den nya förordningen gäller inte datasamtal, text- eller bildmeddelanden.

Ytterligare information:

Uppgifter om sänkningen av roamingavgifterna på Europarlamentets webbsidor

Europarlamentets resolution om samtal mellan olika nät

Europeiska kommissionens webbsidor om samtal mellan olika nät (på engelska)

Ring billigare med din mobiltelefon när du är utomlands