Nyheter 5.7.2007

Portugal tar över EU-ordförandeskapet

På bilden ser man den officiella logotypen för Portugals ordförandeskap.

Portugal tar över ordförandeskapet i EU då Tysklands period tar slut den 1 juli. Under det nästa halvåret kommer Portugals viktigaste uppgift att vara att förhandla om det reformerade fördraget.

Den 23-24 juli kommer Portugal att sammankalla regeringskonferensen, vars uppgift är att förbereda det reformerade fördraget. Portugals statsminister José Sócrates siktar på att fördraget skulle godkännas på det oofficiella mötet för statsöverhuvuden som ordnas i Lissabon i september.

Portugal har tillsammans med Tyskland och Slovenien förhandlat fram ett 18 månaders ordförandeprogram som har varit i kraft sedan början av 2007. Detta program utgör grunden för Portugals kommande ordförandeperiod.

Portugal kommer under sitt ordförandeskap att betona tre nyckelområden: Slutförandet av fördragsreformerna som nämndes ovan, modernisering av Europas samhällen och ekonomier samt stärkandet av Europas roll i världen.

 

Ytterligare information:

De officiella sidorna för Portugals ordförandeskap