Nyheter 5.7.2007

Rumänien och Bulgarien undgår tillsvidare bestraffningar av EU

Enligt Franco Frattini (bilden), som är EU:s kommissionär för inrikes- och rättsliga frågor, har Rumänien och Bulgarien gjort framsteg i deras reformeringsprocesser, men problem finns dock ännu i ländernas rättssystem. (Bild: Kommissionens bildarkiv)

Rumänien och Bulgarien, som i början av detta år gick med i EU, undgår bestraffningar då EU kommissionen onsdagen den 27 juni gav ut rapporterna gällande ländernas tillstånd. Kommissionen hade tidigare hotat Rumänien och Bulgarien med åtgärder om de inte förverkligar de av EU krävda reformerna.

I januari kritiserade kommissionen Rumänien och Bulgarien för otillräcklig bekämpning av korruption och organiserad brottslighet. Bestraffningen skulle bland annat ha gått ut på att stoppa ländernas deltagande i EU:s inrikes- och rättspolitik.

Enligt rapporten har Rumänien och Bulgarien i någon mån lyckats uppfylla de mål som sattes upp i december 2006. Till exempel har förbättringar i rättssystemet skett, men länderna fick fortfarande kritik för korruption som förekommer på hög nivå. Länderna har gjort framsteg, och bland annat reformerat grundlagarna. Förverkligandet förorsakar dock ännu problem.

Franco Frattini, kommissionär för EU:s inrikes- och rättsliga frågor, påminde då rapporten gavs ut att straffhotet inte ännu är över. Kommissionen har förlängt bestraffningsmöjligheten till juni år 2008, då nästa rapport gällande ländernas tillstånd ges ut.

 

Ytterligare information:

Kommissionens framstegsrapport om Bulgarien (på engelska)

Kommissionens framstegsrapport om Rumänien (på engelska)