Nyheter 12.7.2007

Cypern och Malta ansluter sig till euroområdet år 2008

Cypern och Malta inför euron i början av nästa år. På bilden ser man Cyperns framtida euromynt. (Bild: Cyperns centralbank)

Europeiska unionens råd beslutade den 10 juli på ECOFIN mötet för EU:s finansministrar om Cyperns och Maltas anslutning till euroområdet i början av nästa år. Euron kommer från och med den 1 januari 2008 att användas i 15 medlemsländer.

Enligt Europeiska kommissionens tidigare utredningar uppfyller Cypern och Malta de så kallade konvergenskriterierna, det vill säga villkoren för införandet av euron gällande lagstiftningen och ekonomin. Även Europeiska rådet, som sammanträdde i juni, förhöll sig förnöjt både till ländernas utveckling i frågan om ekonomisk- och finanspolitik samt införandet av euron.

Cypern och Malta kommer genast i början av nästa år att ta i bruk eurosedlarna och mynten. Rådet uppmuntrade länderna att även i fortsättningen utöva rätt slags politik, så att de skulle få så mycket nytta som möjligt av den gemensamma valutan.

 

Ytterligare information:

Rådets sammandrag av ECOFIN-mötet (på engelska)

Ytterligare information om euron på kommissionens webbplats

Bilder av Cyperns euromynt

Bilder av Maltas euromynt