Nyheter 3.9.2007

De finländska badsträndernas vattenkvalitet uppfyller EU-kraven

Europeiska kommissionen är nöjd med de finska strändernas kvalitet. (Foto: Helsingfors stad/Juhani Seppovaara)

Nästan alla Finlands badstränder uppfyllde förra året de krav som Europeiska unionen ställt för kvalitén på badvattnet. Enligt kommissionens rapport från 2006 är badvattenskvalitén bra förutom i Finland även i hela övriga Europa. En stor majoritet av Europeiska unionens badstränder uppfyllde förra året unionens hygienkrav.

Kommissionens rapport grundar sig på ett direktiv med vilket man ämnar förebygga föroreningen av badvattnen samt informera europeiska medborgare om ställen där vattnet är smutsigt. Direktivet förpliktigar därmed medlemsländerna att undersöka större allmänna badplatser, och rapportera kommissionen årligen om vattnens renhet och om badsäsongens längd. I Finland är besökarantalet på dessa så kallade EU-badstränder över hundra personer per dag.

I rapporten från år 2006 ingår för första gången 25 EU-länder, och skillnader mellan nya och gamla länder förekommer. Kvalitén på badvattnen är allt som allt fortfarande bäst i de 15 äldre medlemsländerna, fastän kvalitén har försämrats på dessa ställen medan den förbättrats i de nyare länderna.

Badstränderna i inlandet ligger efter stränderna på kusten

Enligt rapporten var vattenkvalitén vid den finska kustens badstränder under badsäsongen allmänt sett god. Gällande badstränderna vid insjöarna var badvattensrapporten emellertid inte lika positiv: vattenkvalitén hade försämrats en aning. Kommissionen var ändå nöjd med de finska badsträndernas höga kvalitet, trots att färre insjöbadstränder jämfört med föregående år uppfyllde kraven.

Trots allt har kommissionen skickat en varning åt Finland gällande strykning av de badstränder som man ännu undersöker från listan. Kommissionen ställer sig allvarligt till dylika åtgärder, eftersom man med dem ofta har som syfte att hemlighålla förorenade stränder. Saken löser sig genom att tillägga de borttagna stränderna till listan eller att redogöra för orsakerna till borttagandet. Finland har gjort en utredning av ärendet till kommissionen.

Kommissionens pressmeddelande om badstrandsrapporten

Kommissionens badvattensrapport (på engelska)

Information om direktivet gällande badvatten (på engelska)