Nyheter 3.9.2007

ECB:s ordförande Jean-Claude Trichet uppmuntrar att avlägsna hinder för sysselsättning

Konster för att öka Europas ekonomiska tillväxt efterlyses i Björneborg av (från vänster till höger) professor Matti Pohjola, ECB:s ordförande Jean-Claude Trichet, chefredaktör för Finlands Bank Erkki Liikanen och professor Bengt Holmström.

Vad skall göras för att försnabba den ekonomiska tillväxten inom euroområdet och Europeiska unionen? Detta dryftade man om den 20 juli i paneldebatten som Finlands Bank arrangerade i Björneborg. Diskussionen inleddes av Europeiska centralbankens ordförande Jean-Claude Trichet.

Trichet betonade speciellt vikten av att öka uppmuntringen till arbete för att få fart på den ekonomiska tillväxten i EU. Enligt Trichet är sysselsättningssituationen i EU inte ännu nöjaktig utan den bör fortfarande förbättras, och man bör fortsättningsvis koncentrera sig på att höja på sysselsättningens produktivitet.

Trichet förhåller sig positivt till förbättringen av sysselsättningssituationen i Finland under de senaste åren, trots att ytterligare förbättringar ännu bör göras även hos oss. Förändringar i skatte- och socialskyddssystemen är åtgärder som eventuellt kunde tas för att avlägsna hinder för sysselsättningen. Speciell uppmärksamhet bör ges sysselsättningen av unga och åldrande personer. Trichet lyfte fram Danmark, Irland och Holland där dessa gruppers sysselsättningssituation är väldigt bra.

Avreglering av konkurrensen på tjänstesektorn är även ett viktigt steg med tanke på stimulering av den ekonomiska tillväxten. Bevis för detta hittar man enligt Trichet i den ekonomiska utvecklingen i USA. Trichet ser även att EU:s tjänstedirektiv potentiellt kan bidra till ökning av den ekonomiska tillväxten. För att reformerna emellertid bättre skall kunna utnyttjas bör man understöda och avlägsna hindren för arbetskraftens rörlighet inom unionen.

Paneldebatten ordnades i samband med sommarens medborgarforum i Björneborg, SuomiAreena. Kommissionsledamot Olli Rehn, som ansvarar för unionens utvidgning, var en av dem som ställde frågor i publiken. Han hörde sig för bland annat om inverkningarna av EU:s expansion på den ekonomiska utvecklingen. Trichet konstaterade att utvidgningen är en fantastisk möjlighet för EU:s ekonomiska utveckling. Till euroområdet kan de länder ansluta sig som uppfyller konvergenskriterierna. I början av år 2008 utvidgas euroområdet med två länder då Malta och Cypern tar euron i bruk.

Text och bild: Regioninformatör Kanerva Kuisma, Europainformationen i Satakunta

Cypern och Malta till euroområdet 2008

Europeiska centralbanken