Nyheter 3.9.2007

Syltar du enligt direktivet?

EU:s syltdirektiv gäller endast för sylt som skall säljas. Bild: Inhemska Trädgårdsprodukter rf.

Tiden för konservering av bär är här och många köper även bär för att lagra i frysen i reserv för vintern. Försäljningen av färska bär övervakas på nationell nivå. EU har även ett direktiv som reglerar försäljningen av bär som förädlats för syltning. Den som konserverar bär för egen användning behöver dock inte vara orolig för direktivet eller förordningen, eftersom de enbart berör sylt som skall säljas vidare.

Bärförsäljningen regleras

"Handels- och industriministeriets förordning för grönsakshandel reglerar kvalitetskraven för bär. Förordningen berör bland annat bär som säljs på torget. Förordningen innehåller bestämmelser om grönsakers minimikrav. De bär som säljs bör vara färska och rena, och de får heller inte innehålla främmande smaker eller lukter" berättar livsmedelssäkerhetsverket Eviras livsmedelsöverinspektör för livsmedelssäkerhet och livsmedelsmarknadsföring Arja Kaiponen.

"Bärförsäljningen övervakas på så sätt att ursprungslandet måste kunna verifieras med hjälp av dokument. Försäljarna måste ha information om vilket land bären de säljer härstammar från. Till exempel i fraktsedeln bör bärens ursprungsland komma fram," tillägger Kaiponen.

EU är en stor bärproducent

Bärförsäljningen gick igenom en stor förändring på EU-nivå då det till unionen anslöt sig länder där produktionen av bär menade för förädling är stor. Då Ungern och Polen gick med i unionen år 2004 blev EU den största producenten av bär för förädlingsindustrin i världen. Polen står för den största jordgubbsproduktionen i EU. I de andra medlemsländerna producerar man jordgubbar för färskvarumarknaden samt små mängder även till industrin.

Europeiska kommissionens redovisning från juni 2006 klargör för de centrala svårigheter som förekommer i branschen för förädlingsfrukter. Inom jordgubbsbranschen är en av de betydande faktorerna konkurrensen med länder utanför EU. Bärodlingen är även känslig för väderförhållanden

Bär indelas i kvalitetsklasser

De bär som säljs, som till exempel jordgubben, indelas i tre klasser: extra klass, första klass och andra klass. Jordgubbar i första klass bör till exempel vara av god kvalitet, därtill bör färgen och formen vara rätt. Konsumenten bör även uppmärksamma att bären skall förpackas på försäljningsstället så att de tål normal transport till hemmet.

Direktivet garanterar syltens kvalitet

"Direktivet, som har trätt i kraft genom handels- och industriministeriets förordning, innehåller bestämmelser gällande konsistens- och märkningskrav för sylt, specialsylt, gelé, specialgelé, marmelad och kastanjepuré. Preciseringen av produkterna förser branschen med gemensamma spelregler, vilket både konsumenterna och försäljarna har nytta av. Tillexempel jordgubbssylten bör innehålla en viss minimimängd jordgubbar, och smaken skall alltid härstamma från jordgubben", sammanfattar Eviras överinspektör för livsmedelssäkerhets- och produktmarknadsföringsenheten Tytti Itkonen.

Syltförordningen bestämmer råvaran

Förutom av direktivet regleras den sålda syltens konsistens även av en inhemsk syltförordning. Enligt den skall sylten bestå av frukt eller fruktpuré, socker och vatten. I sylten bör det finnas 350 gram frukt per varje kilogram sylt. I sylten får även tillsättas fruktjuice. I specialsylter får inte bland annat äpple, päron, tomat eller gurka tillsättas som blandning till frukten. Marmelad får man däremot tillreda även av andra frukter och grönsaker.

Den som syltar för eget bruk kan obekymrat tillsätta vilka råvaror och mängder som helst, direktivet och förordningen berör endast sylt som tillverkas för försäljning.

Text: Europainformationen i Egentliga Finland

  Rapport från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet om situationen inom sektorn för bär

  Handels- och industriministeriets förordning om saluföring av vegetabilier

  Syltdirektivet 

  Bär- och fruktfabrikat: konsistens och förpackningsmärkningar (på finska)