Nyheter 18.9.2007

Europeiska året för interkulturell dialog 2008

Europeiska året 2008 vill öka framför allt barnens och ungdomarnas medvetenhet om vikten av interkulturell dialog. Foto: Europeiska kommissionen

År 2008 har utsetts till det europeiska året för interkulturell dialog. Europeiska kommissionen har öppnat en webbplats för Europaåret för alla aktörer med erfarenhet av eller vilja att arbeta med interkulturell dialog.

Europeiska unionens temaår syftar till att öka alla européers medvetenhet om hur viktig och oundviklig den interkulturella dialogen är i det dagliga livet. Europaåret vill betona fördomsfrihet och respekt för den kulturella mångfalden, men också utveckla ett aktivt europeiskt medborgarskap.

Alla som arbetar med interkulturell dialog kan skicka in spel, videor eller annat material som anknyter till temat i elektronisk form för publikation på webbplatsen. Materialet kan skickas direkt till adressen info@interculturaldialogue2008.eu eller genom att fylla i kontaktformuläret på webbplatsen.

Statens konstmuseum samordnar Europaåret i Finland. Planeringen inför året har nyss startat, och i höst är det möjligt att få närmare information om programmet och vilka möjligheter man har att delta.

Ytterligare information

Specialsakkunnig Ulla Nyberg, Konstmuseibranschens utvecklingsenhet Kehys, Statens konstmuseum, tfn (09) 173 363 29, ulla.nyberg@fng.fi

Statens konstmuseums webbplats (på finska)

Europaårets webbplats (på engelska)