Nyheter 18.9.2007

Ny märkning av solskyddsmedel införs

EU:s kampanj betonar vikten av att undvika solen då strålningen är som starkast. Bild: Europeiska kommissionen

Från och med i sommar skall solskyddsmärkningen inom EU bli tydligare. Den nya märkningen bygger på en rekommendation som Europeiska kommissionen antog i september 2006.

Missledande påståenden såsom "sunblock" eller ”fullständigt skydd” får inte längre användas om solskyddsmedel. Det finns nämligen inga solskyddsmedel som kan ge ett fullständigt skydd mot UV-strålning. Tillverkarna måste vid sidan av de traditionella solskyddsfaktorerna ange faktorns styrka med beskrivande ord (lågt, medelhögt, högt eller mycket högt skydd).

Tillverkarna skall dessutom ta i bruk en standardmärkning som anger vilket skydd produkten ger även mot UVA-strålning. Solskyddsmedel som bara har UVB-skydd kan missleda konsumenter då de släpper igenom farlig UVA-strålning. UVB-strålning ger solbränna, medan UVA-strålning kan skada såväl huden som kroppens immunsystem.

Det nya märkningssystemet syns på marknaden redan i sommar, men tas inte fullständigt i bruk förrän sommaren 2008. Kommissionen och dess nationella partner startar en informationskampanj om de nya märkningarna år 2008.

Information om solskydd och de nya märkningarna

Mer om solskyddsmedel på kommissionens webbplats (på engelska)

  Kommissionens rekommendation om solskyddsmedels effektivitet och påståenden om detta (2006/647/EG)