Nyheter 19.9.2007

Allt som du velat fråga om EU

Gymnasieeleverna i Tampereen lyseo frågade Lasse Lehtinen bland annat om EU:s fördragsreform och berättade att aktuell information om EU är till nytta när man förbereder sig för studentskrivningarna.

Europainformationen i Birkaland hade denna gång inbjudit ledamoten av Europaparlamentet Lasse Lehtinen att över en kopp kaffe diskutera EU-frågor med tammerforsborna. Lehtinen hade lovat svara på alla möjliga och även omöjliga frågor om EU.

Den aktiva publiken ställde kvistiga frågor om allt mellan himmel och jord som hade med EU att göra: om allt från EU:s medlemsavgifter till vad som hänt med den tjärade roddbåten som Lehtinen skänkt Romano Prodi.

Är 60 euro per år mycket eller litet?

Medlemsavgifterna som Finland betalar EU väckte än en gång diskussion. Också kostnaderna för unionens utvidgning kritiserades. Lehtinen uppgav att varje finländare under Finlands första 12 medlemsår betalade 25 euro per år i EU-avgifter. På grund av de kostnader som unionens utvidgning orsakat är summan i framtiden 60 euro per år. ”Är 60 euro mycket eller litet för att vi är en del av den inre marknaden och området med fyra friheter?” frågade Lehtinen för sin del.

Han framhöll också att en betydande del av de EU-stöd som går till de nya medlemsländerna endast ”gör ett kort besök” i de nya länderna. Företag i de gamla medlemsländerna har en stor roll i uppbyggnaden av infrastrukturen i de nya medlemsländerna. Till exempel i Estland är de finländska företagen synligt representerade.

Turkiet och reformen av EU:s grundfördrag

Lehtinen uppskattade att diskussionen om Turkiets eventuella EU-medlemskap kommer att pågå i 10-15 år framöver. Det slutliga resultatet är helt öppet, i synnerhet som turkarnas egen inställning till ett medlemskap är tydligt delad. Den negativa inställningen till ett turkiskt medlemskap leder i många länder också till att man motsätter sig reformen av grundfördragen. Unionen kan inte längre ta emot nya medlemmar med de gällande EU-fördragen. Lehtinen anser att fördragsreformen framför allt behövs för att man ska kunna garantera EU:s förmåga att fatta beslut även i framtiden. När det gäller de övriga frågorna kunde unionen ta långsamma steg framåt.

En del av publiken ansåg att det nya fördraget ska underställas folkomröstning, medan andra ansåg att en folkomröstning inte behövs. Enligt Lehtinens åsikt behövs ingen folkomröstning om fördragsreformen, men däremot kunde man då och då ordna en omröstning om man borde träda ut ur EU eller inte. ”Sedan skulle man se vad det leder till.”

Förbud av jaktvapen en ny EU-legend?

Med regelbundna mellanrum publiceras olika EU-nyheter, som kan leda till missförstånd. Förbudet mot tjära och vargkvoterna är redan gamla exempel, men enligt Lehtinen är också förslaget om att förbjuda under 18-åringar att inneha jaktvapen åtminstone delvis ett sådant fall. Lehtinen berättade att i många länder i Sydeuropa kan man köpa jaktvapen utan några som helst tillstånd. Detta har skapat ett behov av att skärpa bestämmelserna. Ett och samma lagförslag har tolkats på olika sätt i olika länder till följd av avvikande kulturer. Praxis i Finland behövs dock inte ändras på grund av det nya förslaget.

Avslutningsvis avslöjade Lehtinen vad som hänt med den gamla, tjärade roddbåt som han gett Romano Prodi, tidigare ordförande för kommissionen: båten brändes upp på Prodis semesterbostad vid Gardasjöns strand.

Text och foto: Europainformationen i Birkaland

 

Europaparlamentariker i Åbo och Tammerfors – Budgeten, energin och klimatet på dagordningen (2.5.2007)

Europarlamentariker Stubb talade om utvidgningen och ”integrationsförmågan” i Tammerfors (23.11.2006)