Nyheter 19.9.2007

Finlands kampanj för tumlarobservationer fortsätter

En tumlare i södra Östersjön som har fångats för märkning Foto: Antti Halkka

I Finland fortsätter man med kampanjen vars syfte är att få människor att rapportera om de fått syn på tumlare. Observationerna kan lättast anmälas genom att fylla i en blankett på nätet.

Förra sommaren gjordes endast en observation av tumlare, och sedan år 2001 har sammanlagt ett tjugotal observationer gjorts. Tumlaren är den enda valarten som regelbundet besöker Finland, och ännu i början av 1900-talet var den en vanlig syn i våra havsområden. Nuförtiden är stammen utrotningshotad, och i Östersjön bor det grovt uppskattat inte mer än 600 tumlare.

Tumlaren är en tandval som trivs i kalla hav. Till utseendet är den liten, rund och mörkgrå till färgen. Tumlaren är ett socialt flockdjur, men är annars rätt så skygg vilket försvårar möjliga observationer.

Enligt krav från EU startades i fjol ett program för observation av tumlare och utarbetades en plan för skydd av dem. EU:s naturdirektiv och avtalet om skydd av småvalar förpliktigar Finland att följa upp, rapportera och samla in så mycket information om observationer av småvalar som möjligt.

Tumlare som i samband med fiske fastnar i nät skall alltid släppas fria, och även tumlare som påträffas döda skall anmälas.

Östersjöportalens tumlarsidor

Skyddet av tumlare (Miljöministeriet)

Anmälningar om observationer med elektronisk blankett

Anmälning om påträffad omkommen tumlare: Naturhistoriska centralmuseet vid Helsingfors universitet, tfn (09) 1911 (växel) eller Livsmedelssäkerhetsverket (EVIRA), tfn 020 772 003 (växel)