Nyheter 25.9.2007

Språk öppnar dörrar – Europeiska språkdagen firas den 26 september

Europeiska språkdagen firas den 26 september för att hylla flerspråkigheten i Europa och påminna européerna om hur viktigt och roligt det är att lära sig språk.

Europeiska språkdagen har firats sedan Europeiska språkåret 2001.

Initiativet till att anordna en europeisk språkdag kommer från Europarådet. Avsikten är att få européerna att inse hur viktigt det är att kunna språk. Språk öppnar möjligheter att studera och arbeta i ett annat land och hjälper oss att förstå särdragen i andra kulturer.

Språkdagen uppmuntrar européer till livslång språkinlärning: man är aldrig för gammal för att förbättra sina språkkunskaper eller studera ett nytt språk. Europeiska kommissionen har som mål att alla européer ska kunna åtminstone två främmande språk. För tillfället når 28 procent av européerna och 47 procent av finländarna målet.

Språkdagen har firats sedan 2001 och tanken är också att lyfta fram det rika kulturarvet som de olika europeiska språken ger uttryck för – också de andra än EU:s 23 officiella språk.

Europainformationen i Egentliga Finland arrangerar ett språkdagsseminarium i Åbo. Du kan dessutom delta i många virtuella språkdagsevenemang. Olika europeiska evenemang hittar du på Europarådets webbplats.

 

Hälsningsspel (Learn to say "hello" in other languages)

EU:s språkportal

Mer om Europeiska språkdagen på kommissionens webbplats