Nyheter 11.10.2007

Finland föreslås få 13 platser i Europaparlamentet

Antalet mandat i Europaparlamentet sjunker till 750 under den kommande mandatperioden. Foto: Europaparlamentet

Europaparlamentet röstar vid sitt plenum 10–11 oktober om det förslag till fördelning av mandaten i Europaparlamentet för perioden 2009–2014 som parlamentets konstitutionsutskott har godkänt.

Det förslag till mandatfördelning som utskottet godkänt är ett svar på en begäran från Europeiska rådet i juni 2007. Rådet angav att det totala antalet platser skulle vara 750, varvid inget medlemsland skulle få mer än 96 mandat eller färre än sex.

Vid mandatfördelningen följs principen om ”degressiv proportionalitet”, vilket betyder att varje parlamentsledamot från ett medlemsland med större befolkning representerar fler medborgare än en parlamentsledamot från ett medlemsland med mindre befolkning och tvärtom. Medlemsstaterna med större befolkningar godkänner att de är underrepresenterade, för att medlemsstaterna med mindre befolkning ska kunna vara bättre representerade.

Finland skulle få 13 ledamöter i stället för nuvarande 14

I det nuvarande fördraget är antalet ledamöter högst 736. Antalet mandat för den nuvarande mandatperioden 2004–2009 fastslogs i Nicefördraget år 2000 och det finns övergångsbestämmelser för den här perioden, eftersom Bulgarien och Rumänien anslöt sig till Europeiska unionen mitt under Europaparlamentets mandatperiod. Av denna anledning har Finland och en stor del av medlemsländerna haft fler mandat än under den kommande perioden 2009–2014. Enligt bestämmelserna i Nicefördraget ska Finlands mandat vara 13. Också i det förslag som godkänts av konstitutionsutskottet skulle Finland få 13 mandat.

Europaparlamentets konstitutionsutskott föreslår följande mandatfördelning för Europaparlamentet för mandatperioden 2009–2014.

Ändringar i mandatfördelningen per medlemsland

  nuvarande
mandatfördelning
ny föreslagen
mandatfördelning
Tyskland 99 96
Frankrike
78 74
Förenade kungariket
78 73
Italien 78 72
Spanien 54 54
Polen 54 51
Rumänien 35 33
Nederländerna 27 26
Belgien 24 22
Tjeckiska republiken 24 22
Grekland 24 22
Ungern 24 22
Portugal 24 22
Sverige 19 20
Österrike 18 19
Bulgarien 18 18
Danmark 14 13
Slovakien 14 13
Finland 14 13
Irland 13 12
Litauen 13 12
Lettland 9 9
Slovenien 7 8
Estland 6 6
Cypern 6 6
Luxemburg 6 6
Malta 6 5
     
EU-27 sammanlagt 785 750