Nyheter 31.10.2007

Utrikesminister Kanerva offentliggjorde Europainformationens nya visuella profil och webbplats

Minister Ilkka Kanerva öppnade Europainformationens webbplats och framförde samtidigt sina aktuella tankar om Europeiska unionen. Foto: UM/Raino Heinonen

Utrikesminister Ilkka Kanerva offentliggjorde onsdagen den 24 oktober Europainformationens nya visuella profil och öppnade den nya webbplatsen. Samtidigt offentliggjordes Europainformationens bok om Bulgarien och Rumänien.

Europainformationen en stor satsning

Kanerva såg ett positivt värde i att man i Finland är kritisk och tar ställning till EU. Men för att kunna bilda sig åsikter behövs det tillförlitlig information. Kanerva ansåg att Europainformationen förnyar sig på rätt sätt och i rätt tid. Kanerva ser Europainformationens kundservice på olika håll i Finland som en stark investering från utrikesministeriets sida.

– Inställningen till Europeiska unionen bygger på en positiv gemenskapskänsla och växelverkan, sade Kanerva.

Kanerva vill skärpa EU-politiken

Ministern prisade det reformfördrag som godkändes vid toppmötet i Lissabon 19 oktober som visade att om det så behövs kan EU fatta beslut.

Fördraget ska ratificeras av riksdagen under vårsessionen, och enligt Kanerva har det åtminstone inte tills vidare förekommit några interna politiska spänningar när det gäller fördraget. Kanerva anser att den finländska EU-politiken skulle få ett bra utgångsläge för framtiden om Finland antar fördraget medan det råder nationell enighet.

Enligt Kanervas åsikt borde Finland dock skärpa sin EU-politik. Profilen borde höjas i synnerhet i EU:s förbindelser med Ryssland, som är den största och svåraste utrikespolitiska utmaningen för unionen.

En bok om de nyaste medlemsländerna

Vid evenemanget offentliggjordes också Europainformationens bok Bulgarien och Rumänien, som i två omfattande artiklar presenterar de nya medlemsländerna som gick med i unionen i början av 2007.

Statssekreteraren för EU-ärenden Jari Luoto, forskare Teemu Palosaari och professor Jouko Lindstedt. Foto: UM/Raino Heinonen

Professor Jouko Lindstedt skriver om Bulgariens historia och Bulgarien av i dag, och politices doktor Katalin Miklóssy analyserar Rumäniens samtidshistoria. Europeiska kommissionens utvidgningskommissionär Olli Rehn har skrivit bokens inledningskapitel om utmaningarna för EU:s utvidgning.

Boken finns på finska och svenska. Den kan avgiftsfritt beställas eller avhämtas på Europainformationens kundservicekontor.

Bulgarien och Rumänien

Europainformationen får ny grafisk profil och ny webbplats (Pressmeddelande 24.10.2007)