Nyheter 19.11.2007

EU:s och Medelhavsländernas migrationsministrar diskuterar utvecklandet av laglig invandring

Inrikesministeriet
16.11.2007 14.11

Laglig, illegal och arbetskraftsrelaterad invandring och konsekvenserna av den både för ut- och inflyttningslandet är diskussionsteman på mötet mellan EU:s och Medelhavsländernas migrationsministrar. Detta möte mellan de s.k. Euromed-migrationsministrarna hålls den 19 november i Algarve i Portugal och på mötet representeras Finland av migrations- och Europaminister Astrid Thors.

På mötet diskuteras bland annat resedokumentens säkerhet och tillförlitlighet, politiken när det gäller återvändande och återsändande av illegala invandrare samt motarbetande av illegal invandring över Medelhavet och nuläget där.

Ministrarna diskuterar dessutom hur de positiva effekterna av frivillig migration ska kunna effektiviseras. I diskussionerna försöker man finna utvägar att sänka kostnaderna för penningtransaktioner till en rimlig nivå när migranter som arbetar i EU-länderna sänder hem pengar till sina ursprungliga utflyttningsländer.

Mötets mål är att få till stånd en resolution där man kommer överens om vilka åtgärder som ska vidtas så att problemen kan angripas med gemensamma insatser. I mötet deltar utom representanter från 27 EU-länder också representanter från Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Syrien, Tunisien och Turkiet samt den palestinska förvaltningen.

Närmare information: regeringsrådet Eero Koskenniemi, (09) 160 42734, specialmedarbetare Thomas Bergman, +358 50456 0096