Nyheter 22.11.2007

Nya länder går med i Schengen

Från och med den 21 december 2007 tillämpar nio nya länder Schengenavtalet. Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern har varit medlemmar i EU sedan 2004 och ansluter sig nu till området som slopat regelbundna kontroller vid de inre gränserna.

Det blir snabbare att resa till exempel från Finland till Estland då passkontrollerna slopas i hamnar och på flygplatser. Foto: Europaparlamentet

För land- och fartygstrafikens del slopas de inre gränskontrollerna i december. Flygtrafiken börjar tillämpa regelverket den 30 mars 2008.

Beslutet att tillämpa Schengenreglerna fullt ut i Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern fattas officiellt i december. Rådet måste ännu vänta på att Europaparlamentet ska uttala sig i frågan i november. Schengenområdet kommer i alla fall sannolikt att utvidgas enligt tidtabellen eftersom länderna uppfyller alla kriterier.

Schengenavtalet underlättar rörligheten

Schengenavtalets största inverkan på medborgarna är att det inte längre är nödvändigt att visa upp sitt pass vid gränsen mellan Schengenländer. Den som reser inom Schengenområdet ska ändå ha med sig ett resedokument (pass eller identitetskort) och vara beredd att vid behov styrka sin identitet och nationalitet för myndigheterna.

Alla gamla EU-länder förutom Storbritannien och Irland har anslutit sig till Schengenavtalet. Norge och Island är inte EU-länder, men de har ingått ett associeringsavtal som gör det möjligt att resa dit precis som till EU-området. Också Schweiz ska börja tillämpa regelverket år 2008.

Finland har tillämpat Schengenavtalet och dess visumregler sedan den 25 mars 2001.

Text: Sari Matinaho, Europainformationen i Norra Österbotten

 

Rörlighet inom EU/Schengenområdet (Utrikesministeriets webbplats)