Nyheter 14.12.2007

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna undertecknades i Strasbourg

I EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna stärks de europeiska medborgarnas rättigheter och Lissabonfördraget gör den bindande.

 

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna undertecknades i Strasbourg

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samlar för första gången de medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheterna för unionsmedborgarna och alla som bor i EU. Stadgan om de grundläggande rättigheterna kompletterar andra internationella instrument, såsom den europeiska människorättskonventionen.

Rättighetsstadgan stärker EU:s engagemang för skyddet av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lissabonfördraget gör stadgan om de grundläggande rättigheterna rättsligt bindande. Därmed kan medborgarna i Europa vända sig till EU-domstolen i Luxemburg för att kräva sina rättigheter.

Parlamentets talman Hans-Gert Pöttering, Portugals premiärminister José Sócrates och kommissionens ordförande José Manuel Barroso undertecknade EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna i Strasbourg den 12 december 2007, dagen före medlemsstaternas stats- och regeringschefer samlades i Lissabon för att underteckna reformfördraget.

Europaparlamentet godkände EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna vid sitt plenum i november 2007. Av parlamentets ledamöter röstade 534 för, 85 emot och 21 blankt. Parlamentet vädjade kraftigt till Polen och Storbritannien för att dessa skulle göra allt för att man skulle nå enighet om en obegränsad tillämpning av rättighetsstadgan. Storbritannien och Polen står dock med specialarrangemang utanför EU:s nu undertecknade stadga om de grundläggande rättigheterna.

Mer information:

Kommissionens pressmeddelande IP/07/1916
Europaparlamentets pressmeddelande
De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen