Nyheter 19.12.2007

Direktören för östra Finlands EU-kontor Riikka Railimo: unionen främjar regionutveckling

Direktören för det gemensamma EU-kontoret för landskapen i östra Finland Riikka Railimo.

Direktören för det gemensamma EU-kontoret för landskapen i östra Finland (Norra Karelen, Norra Savolax, Södra Savolax och Kajanaland) Riikka Railimo välkomnar att glesbygder och deras särskilda förhållanden nämns i Europeiska unionens aktuella reformfördrag. Regionernas särdrag har också noterats i Finlands anslutningsfördrag med EU.

Landskapen i östra och norra Finland drabbas i framtiden eventuellt av ännu svårare utmaningar orsakade av befolkningsminskning, åldrande, gles bebyggelse och kallt klimat. Europeiska unionens gemensamma regionalpolitik och i synnerhet utvecklingsfinansiering via Europeiska unionen är enligt Railimo även i framtiden viktiga redskap för regional utveckling.

Europeiska unionens regionalpolitik behövs enligt Railimo också i fortsättningen eftersom unionens medlemsstater består av mycket olika områden där det är viktigt att utveckla levnadsförhållanden, samordna utvecklingen, samarbeta och bilda nätverk på unionsnivå. Åren 2008 och 2009 är viktiga för den europeiska regionalpolitikens framtid. Europeiska kommissionen förbereder som bäst riktlinjer för regionalpolitiken efter 2013, och den framtida finansieringen av unionens verksamhet diskuteras redan 2009. För östra Finland är det naturligtvis viktigt att det också i fortsättningen finns tillräckliga resurser att utveckla levnadsförhållandena i regionen.

Särskild nytta av EU-program

Delfinansiering från Europeiska unionen är ett fungerande element i regionutvecklingen: finansieringen kan stödja nya idéer och projekt som har en bestående inverkan på levnadsförhållanden i olika regioner. Utöver regionalpolitiken är det enligt Railimo i fortsättningen viktigt att satsa också på Europeiska unionens andra program. Europeiska unionen har program bland annat inom kulturpolitik och forskningspolitik.

Finansieringsinstrumenten för dessa EU-program är till nytta för olika aktörer. Till exempel det sjunde ramprogrammet för forskning kan finansiera olika innovativa projekt inom högskolor och näringsliv. Och innovativa projekt kan till exempel leda till nya arbetsplatser.

Ekonomiskt stöd är ändå inte den enda nyttan av EU-programmen, utan internationaliseringen kan till exempel leda till nya affärsmöjligheter på europeisk nivå. Railimo konstaterar också att östra Finland har en särskild potential när det gäller Ryssland. Vårt grannland erbjuder rikligt med möjligheter och en marknad för finländska företag, men också antalet ryska turister i Finland har ökat ständigt. Railimo konstaterar att ett av de viktiga målen för östra Finlands EU-kontor år 2008 är att satsa på de nya möjligheter som samarbetet med Ryssland erbjuder.

Östra Finlands EU-kontor en aktiv mellanhand

Östra Finlands EU-kontor har ett mångsidigt verksamhetsfält:

  • kontoret berättar om möjligheter som Europeiska unionen erbjuder olika aktörer i landskapen
  • söker gemensamma EU-intressen för landskapen det representera
  • bevakar de östfinländska landskapens intressen i Bryssel
  • arrangerar besök, utbildning och skräddarsydda möten
  • strävar efter att främja internationalisering för aktörer i landskapen.

För närvarande reagerar kontoret bland annat på de nya planerna för EU:s regionalpolitik efter 2013 och utför olika uppdrag från landskapen. Kontoret gör också olika större politiska översikter över Europeiska unionens verksamhet för landskapens bruk. Railimo får besök av flera grupper ännu före jul.

Riikka Railimo berättar att tjänsterna vid östra Finlands eget EU-kontor tagits emot väl. År 2008 firar kontoret tioårsjubileum. Också det kommande året omfattar enligt Railimo flera olika evenemang och kurser som förhoppningsvis är till maximal konkret nytta för alla landskap i östra Finland.

Ytterligare information:

Östra Finlands EU-kontor

Europeiska unionens regionalpolitik

Norra Karelens landskapsförbund

Södra Savolax landskapsförbund

Norra Savolax förbund

Samkommunen för Kajanalands landskap

 

Text: Risto Alatarvas, Europainformationen i Södra Savolax