Nyheter 19.12.2007

Intryck från toppmötet i Bryssel

Regioninformatören i Södra Savolax Risto Alatarvas arbetade som informatör vid Finlands EU-representation i Bryssel och fick följa toppmötet i Bryssel från första parkett.

 

Portugals premiärminister Socrates omgiven av journalister. (Foto: Europeiska unionens råd)

Mötet hölls i byggnaden Justus Lipsius och för att komma in var man tvungen att uppvisa ett tillstånd som man sökt i förväg. Journalisternas gula passersedel gav fritt tillträde till presscentret, presskonferensrummet som reserverats för Finland och pressrestaurangen. Byggnadens övriga delar var reserverade för delegationerna som deltog i mötet.

Totalt var cirka 1 600 journalister från olika EU-länder, men också från länder utanför unionen, ackrediterade till toppmötet. Direkt efter säkerhetskontrollerna i Justus Lipsius ligger en stor överbyggd innergård där journalisterna kunde arbeta under mötet, använda telefon och fax, koppla sin egen bärbara dator till Internet och använda skrivare. Det var livat i presscentret hela dagen och bland sorlet hördes kommentarer om mötet på otaliga språk. När journalisterna inte skrev artiklar väntade de på information om tidtabeller för nationella presskonferenser, där stats- och regeringscheferna berättade om mötets resultat.

 

President Halonen och statsminister Vanhanen diskuterar med Storbritanniens premiärminister Gordon Brown. (Foto: Europeiska unionens råd)

Den finländska presskonferensen började genast efter mötet, omkring klockan 16. Republikens president Tarja Halonen, statsminister Matti Vanhanen och utrikesminister Ilkka Kanerva berättade om resultaten av mötet och svarade på finländska journalisters frågor. En viktig nyhet för Finlands del var valet av Jorma Ollila till vice ordförande i EU:s reflektionsgrupp, som påbörjar sitt arbete 2008. Spaniens före detta premiärminister Felipe González valdes till ordförande för reflektionsgruppen, och Lettlands förra president Vaira Vike-Freiberga till vice ordförande vid sidan om Ollila.

Viktigt ur Finlands synvinkel var också att EU-ländernas ledare nådde en överenskommelse om att utarbeta en Östersjöstrategi för unionen. Strategin ska vara till hjälp när det gäller att ta itu med miljöhoten mot det för oss viktiga havsområdet. Instrumenten för Europeiska unionens politik för den nordliga dimensionen utgör en väsentlig del av den nya strategin.

De europeiska ledarna kände en gemensam oro för situationen i Kosovo och konstaterade tillsammans att Europeiska unionen är beredd att inta en ledande roll för att stärka stabiliteten i regionen. Finland har för tillfället 400 soldater i KFOR-insatsen i Kosovo och utrikesminister Kanerva konstaterade att antalet vid behov kan utökas med 50 soldater. Finland är också berett att vid behov skicka cirka 50 experter till en eventuell gemensam insats för den civila förvaltningen. Det är viktigt för européerna att unionens samtliga medlemsstater vill vara med och utveckla Balkanregionen.

På det hela taget gick mötet smidigt och enligt tidtabellen. Medlemsstaternas ledare drog upp riktlinjer för unionens framtida politik och syften, och samarbetet fortsätter i olika sammansättningar. Utrikesminister Kanerva konstaterade fyndigt att utrikesministrarna fortsätter att arbeta i vardagskläder och på fullt allvar genast i början av 2008. Nästa toppmöte hålls under Sloveniens EU-ordförandeskap i mars 2008.

Text: Regioninformatören i Södra Savolax Risto Alatarvas, som arbetade som informatör vid Finlands EU-representation i Bryssel den 14 november-20 december 2007.

Ytterligare information:

Ordförandeskapets slutsatser

Pressmeddelande 348/2007 från statsrådets kommunikationsenhet: En oberoende reflektionsgrupp dryftar EU:s framtid