Nyheter 19.12.2007

Lissabonfördraget undertecknades

Fördraget ska förenkla och effektivera EU:s beslutsfattande. Avsikten är att fördraget ska träda i kraft 2009.

 

(Foto: www.eu2007.pt)

EU:s stats- och regeringschefer undertecknade EU:s reformfördrag eller Lissabonfördraget torsdagen den 13 december 2007. Fördraget ska ännu godkännas i samtliga medlemsstater enligt ländernas egna konstitutionella bestämmelser. Avsikten är att fördraget ska träda i kraft 2009.

Syftet med fördraget är att förenkla och förtydliga beslutsfattandet i unionen. Genom fördraget ändras EU-institutionernas roller, uppgifter och sammansättningar så att de motsvarar behoven i en utvidgad union.

Fördraget innebär bland annat följande förändringar:

  • De beslut som rådet fattar med kvalificerad majoritet ökar
  • Europeiska rådet blir en officiell institution och får en ordförande eller president, som väljs för en period om två och ett halvt år
  • EU får en hög representant för utrikes- och säkerhetspolitiken eller en ”utrikesminister”
  • Antalet platser i Europaparlamentet minskar (Finland får 13 ledamöter)
  • Kommissionens storlek minskar från och med 2014
  • EU blir juridisk person
  • EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna blir juridiskt bindande (nyhet 14.12.2007)
  • Medborgarinitiativ; förutsättningen är att minst en miljon EU-medborgare från de olika medlemsstaterna undertecknar initiativet.

En så kallad konsoliderad version kommer att sammanställas av det nu undertecknade Lissabonfördraget och EU:s gamla grundfördrag som nu ändras. Den konsoliderade versionen är en sammanhängande text med de gällande artiklarna ur de olika fördragen, och den blir färdig våren 2008.

Mer information om Lissabonfördraget:

Lissabonfördraget

Reformen av Europeiska unionens grundfördrag (Europainformationens infoblad)

Lissabonfördraget (Europainformationens infopaket)