Nyheter 7.1.2008

Cypern och Malta gick över till euron

Euroområdet växte vid årsskiftet med två nya medlemsländer då Cypern och Malta, medlemmar i Europeiska unionen sedan 2004, tog i bruk euromynt och -sedlar.

Foto: Europeiska kommissionen

Från pund och lira till euro

EU-ländernas finansministrar godkände den 10 juli 2007 Cyperns och Maltas ansökningar om att ansluta sig till euroområdet den 1 januari 2008.

Euron ersätter det cypriotiska pundet och den maltesiska liran. I båda de nya euroländerna används den nationella valutan parallellt med euron i januari, men från och med början av februari accepteras endast euron.

De nya euromynten förevisar örikenas historia

I januari lönar det sig att iaktta motiven på euromynten, för maltesiska och cypriotiska euro följer snabbt med turisterna också till Finland.

De cypriotiska en- och tvåeuromynten visar förhistorisk konst från ön: den korsformade avgudabilden härstammar från bronsåldern cirka 3 000 f.Kr. Handelsfartyget på 10-, 20- och 50-centsmynten symboliserar örikets långa sjöfartshistoria och viktiga ställning som handelscentrum. Till motiv på de mindre mynten valdes en cypriotisk mufflon, ett vildfår som är typiskt för ön.

Malta har valt motiv som beskriver öns färgstarka historia på euromyntens nationella sida. Ett malteserkors med fyra spetsar pryder en- och tvåeuromynten. De större mynten visar landets vapen och de mindre mynten det förhistoriska templet Mnajdra.

Euron används i 15 EU-länder

Då Malta och Cypern anslutit sig till euroområdet i början av året används euron i 15 av EU:s medlemsstater.

Av EU-medlemmarna har Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern ännu inte uppfyllt kriterierna för att införa euron.

Också Storbritannien, Sverige och Danmark använder tills vidare nationell valuta.

 

Cyperns centralbank, bilder av de cypriotiska euromynten

Maltas centralbank, bilder av de maltesiska euromynten

Mer information om euron på kommissionens webbplats

Mer information på Europeiska centralbankens webbplats