Nyheter 5.2.2008

I gymnasiet i Säkylä studerar man Europa på fullt allvar

Abiturienterna i Säkylän lukio valde en Europakurs för att bättre förstå hur Europeiska unionen fungerar. I slutskedet av kursen började EU bli allt mer intressant, eftersom unionen hela tiden förändras.

Gymnasisterna Marita och Eemi söker Maltas huvudstad på Europas karta. Foto: Europainformationen

I Säkylä vid stranden av den klara och fiskrika sjön Pyhäjärvi, mitt i Satakunta, finns det i alla fall två personer som vet hur besluten i Europeiska unionen fattas. "Eller åtminstone så mycket att vi kan svara i proven", säger abiturienten Marita Torkkeli, 18 år, vid gymnasiet i Säkylä. "Här i Säkylä vet vi i alla fall av Europeiska unionen i form av snabbinsatsstyrkorna, och sockerfrågan har ju också varit på tapeten", säger Eemi Rantamäki, 18 år, om EU:s betydelse för hemkommunen.

Varför just en Europakurs?

”Tidigare visste jag inte så mycket annat om Europeiska unionen än att den hade en skrämmande pelarstruktur”, säger Marita. Hon ville vet mer om EU. Eemi håller med. ”På högstadiet behandlades ämnet ganska lite.” Marita och Eemi läser nu en valbar kurs i Europakunskap i gymnasiet. Kursen ingår i studierna i samhällslära. Studentskrivningarna, som närmar sig sakta men säkert, påverkade också valet. I alla fall Eemi tänker skriva samhällslära, och där har man nytta av Europakursen.

EU är intressant för att unionen hela tiden förändras

På Europakursen har man bekantat sig med unionens verksamhet och med medlemsländerna. ”Det bästa med kursen är att vi har lärt oss mycket om EU:s nya medlemsländer. Det är roligt att följa upp hur de klarar sig”, säger Eemi om kursens positiva sidor. Marita tycker att de största EU-länderna, till exempel Frankrike och Tyskland, är de intressantaste eftersom de har mycket makt. ”Men Malta och Cypern är nog också intressanta”, tillägger Eemi.

Både Eemi och Marita har på sistone hållit sig á jour med nyheterna i medierna, i synnerhet nyheter om EU. Eemi förundrar sig över varför Lissabonfördraget har behandlats så lite. ”Kanske man får höra mer om det när fördraget debatteras i riksdagen.” EU:s medlemsländer skrev under Lissabonfördraget i december och fördraget ska tas upp till behandling i riksdagen i Finland i februari–mars 2008.

”Det som gör EU speciellt intressant är att unionen hela tiden förändras”, säger Marita artigt.

Socker och snabbinsatser

Marita och Eemi konstaterar att EU inte märks så mycket i det dagliga livet. Det som på sistone främst har behandlats i medierna är förhandlingarna om jordbruksstödet och minskningen av sockerproduktionen, och de här frågorna känner gymnasisterna i Säkylä bra till. Pyhäjärvitrakten är ett område där jordbruket dominerar, och Finlands enda sockerfabrik ligger cirka fem kilometer från skolcentret i Säkylä.

Många i Säkylä är i garnisonens tjänst. EU:s snabbinsatsstyrkor övar i åslandskapet i Säkylä. Om dem har abiturienterna endast hört ryktesvägen.

”Kompisarna blir irriterade, om man talar med dem om de här frågorna”

Även om Europakursen har ökat abiturienternas insikter om EU, som tidigare upplevdes som diffust, tänker de inte genast börja sprida glädjebudskapet bland sina kompisar. ”Om någon ställer en fråga om EU, svarar jag nog”, är Maritas linje. Eemi har en striktare linje: ”Nej, jag berättar ingenting. Kompisarna blir irriterade, om man talar med dem om det här.”

Vad ungdomarna ska göra i framtiden är ännu öppet, eller så avslöjar de ingenting för oss. Först ska de koncentrera sig på studentskrivningarna. Vi önskar lycka och framgång!

Regioninformatör Kanerva Kuisma från Europainformationen i Satakunta besökte gymnasiet i Säkylä och berättade om Lissabonfördraget för eleverna på Europakursen och tog samtidigt reda på vad dessa två elever ansåg om kursen och om EU i allmänhet.

 

Regioninformatör Kanerva Kuisma från Europainformationen i Satakunta besökte gymnasiet i Säkylä och berättade om Lissabonfördraget för eleverna på Europakursen och tog samtidigt reda på vad dessa två elever ansåg om kursen och om EU i allmänhet.