Nyheter 20.2.2008

Diskussion om EU:s krishantering

Pressmeddelande 57/2008
20.2.2008

Europainformationen i Nyland arrangerar en öppen diskussion med temat "Kosovo, Afrikka ja EU – kriisinhallinnan ajankohtaiset haasteet" (Kosovo, Afrika och EU – aktuella utmaningar inom krishantering) torsdagen den 28 februari klockan 17-18.30 i Infocentrum i Lilla parlamentet på Arkadiagatan 3, Helsingfors.

Europeiska unionen är på väg att inleda sin största civila krishanteringsinsats genom tiderna i Kosovo. Totalt 60-70 finländska experter på rättsstatsfrågor, bland annat poliser, kommer att delta i insatsen när den inleds i sommar. Vad kan EU och de finländska experterna vänta sig av Kosovo i dess strävan efter självständighet? Chefen för utrikesministeriets enhet för civil krishantering Mikko Kinnunen öppnar diskussionen om situationen i Kosovo och EU-insatsen.

Europeiska unionens kommande krishanteringsinsats i Tchad och Centralafrikanska republiken ingår i strävan efter en lösning på Darfurkrisen och stabilitet i regionen. Från Finland deltar 60 soldater i krishanteringsinsatsen. Direktören för enheten för internationell försvarspolitik vid försvarsministeriet Mari Eteläpää diskuterar EU:s militära krishanteringsinsats i Tchad och Centralafrikanska republiken.

Riksdagsledamot Pekka Haavisto, som varit FN:s rådgivare för Sudan, behandlar situationen i Sudan, aktörerna i regionen och EU-insatsens utmaningar. Hurdana möjligheter har EU att lyckas i sin insats i Afrika?

Före diskussionen serveras kaffe.

Närmare upplysningar: chefen för enheten för Europainformation och medborgarinformation Roberto Tanzi-Albi, tfn 09 1605 5813, mobil 040 551 5787, regioninformatören vid Europainformationen i Nyland Hanna Päivärinta, tfn 09 1605 6565