Nyheter 22.2.2008

Diskussionsserie om Lissabonfördraget

Utrikesministeriets Europainformation arrangerar en serie öppna diskussioner om Lissabonfördraget. Diskussionerna inleds av riksdagsledamöter, Europaparlamentariker och EU-sakkunniga vid statsrådets EU-sekretariat, utrikesministeriet och olika universitet.

En diskussion i Tammerfors den 6 februari inleder den riksomfattande serien, som omfattar 20 diskussioner i alla finländska landskap.

Diskussionerna äger rum enligt följande preliminära tidtabell:

6.2 Tammerfors
7.2 Karleby
8.2 Vasa
11.2 Åbo
15.2 Tavastehus
18.2 Rovaniemi
18.2 S:t Michel
25.2 Uleåborg
4.3 Kouvola
4.3 Jyväskylä
10.3 Nyland
17.3 Kajana
17.3 Joensuu
18.3 Kuopio
Björneborg
Åland
Lahtis
Villmanstrand
Borgå
Seinäjoki

Diskussion i Tammerfors den 6 februari

Diskussionen i Tammerfors hålls onsdagen den 6 februari klockan 17.00-19.00 i Tammerfors stadsbibliotek, Metso, på adressen Pirkankatu 2. Diskussionen öppnas av understatssekreterare Helena Tuuri från statsrådets EU-sekretariat, Europaparlamentariker Piia-Noora Kauppi och doktor, direktören för Centrum Balticum Esko Antola.

Europainformationen ger ut en broschyr för allmänheten om Lissabonfördraget samma dag.

Bakgrund

Europeiska unionens medlemsländer undertecknade Lissabonfördraget den 13 december 2007. Syftet med fördraget är att förenkla och förtydliga unionens beslutsfattande så det motsvarar den utvidgade unionens behov. Fördraget ska antas av EU:s samtliga medlemsstater enligt ländernas egna konstitutionella bestämmelser. Avsikten är att fördraget ska träda i kraft i början av 2009. Irland kommer att hålla folkomröstning om fördraget.

Ytterligare information:

Närmare information om diskussioner och diskussionsdeltagare finns i Europainformationens evenemangskalender.

Mer om Lissabonfördraget på Europainformationens webbplats

Infoblad 3b/2007

Lissabonfördraget. Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen? (Broschyr)