Nyheter 27.2.2008

EU:s temaår uppmuntrar till interkulturell dialog

Temaåret syftar till att öka medvetenheten om nyttan och nödvändigheten av interkulturell dialog i vardagen för alla EU-medborgare och alla som är bosatta i Europeiska unionen, särskilt bland ungdomar.Målet är också att visa respekt för kulturell mångfald, i enlighet med EU:s gemensamma värderingar.

Logon för EU:s interkulturella temaår.
Foto: Europeiska gemenskaperna

Temaåret för interkulturell dialog öppnades officiellt i EU-ordförandelandet Sloveniens huvudstad Ljubljana i början av året.I Finland inleddes temaåret den 1 februari och det samordnas av Statens konstmuseum.Den interkulturella dialogen främjas med ett anslag på 122 000 euro, varav hälften är inhemsk finansiering.Enligt specialsakkunnig Ulla Nyberg vid Statens konstmuseum är temaårets ledande tanke ett aktivt europeiskt medborgarskap.

Alla kan delta i EU:s temaår 2008

EU:s temaår för interkulturell dialog är ett gemensamt projekt för unionen, dess medlemsländer och det civila samhällets organisationer.De bärande idéerna är ömsesidig förståelse och samexistens, kulturell mångfald och känslan av tillhörighet mellan folken i Europa.Man kan delta i temaåret på många olika sätt.Man kan till exempel införliva temaåret i sin organisations verksamhet genom att delta i den interkulturella dialogen och utbyta erfarenheter eller genomföra evenemang på sin hemort och delta i evenemang som arrangeras under temaåret.

I Finland kommer under temaåret att ordnas nätverksprojekt för olika organisationer och sammanslutningar.Projekten genomförs bland annat i form av konstnärsbesök och konstverkstäder såväl i daghem som i skolor, i form av levande bibliotek, seminarier och olika kampanjer och tävlingar.För att nå framför allt ungdomar ordnas en informationskampanj, i vilken ingår ambassadörer för temaåret och tävlingen ”Cultures on my Street”.

Temat för vykortstävlingen Ung Kultur är kulturell mångfald.Vykorten ska reflektera olika former av kulturell identitet och europeisk identitet samt hur de tar sig uttryck i vardagen.Tävlingen pågår till slutet av april.

Därtill arrangeras bland annat en novelltävling på finska på temat nyfinländare.Deltagarna i novelltävlingen måste ha fyllt 16 år och ska inte ha publicerat något skönlitterärt verk tidigare.Tävlingen riktar sig till alla som har erfarenhet av att leva i olika kulturer, särskilt personer med invandrarbakgrund.Ämnet för novellerna är fritt och tävlingen pågår till slutet av juni.De bästa novellerna publiceras i en antalogi i januari 2009.

Mer information om temaåret:

Temaårets finländska webbsidor

Statens konstmuseums webbsidor

Temaårets officiella webbsidor

Mer information om novelltävlingen och vykortstävlingen.