Nyheter 4.3.2008

Diskussion om Lissabonfördraget och EU:s grundläggande rättigheter

Pressmeddelande 72/2008
4.3.2008

Europainformationen i Nyland arrangerar en öppen diskussion med temat "Lissabonin sopimus ja EU-kansalainen. Miten perusoikeudet ovat kehittymässä?" (Lissabonfördraget och EU-medborgaren. Hur utvecklas de grundläggande rättigheterna?) måndagen den 10 mars klockan 17-18.30 i Infocentrum i Lilla parlamentet på Arkadiagatan 3, Helsingfors.

Diskussionen behandlar Lissabonfördragets inverkan på EU:s grundläggande rättigheter och vilken betydelse Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna har för medborgarna. Experter är professor Tuomas Ojanen från Helsingfors universitet och riksdagsledamot Jacob Söderman, som var europeisk ombudsman 1995-2003.

Före diskussionen serveras kaffe.

Närmare upplysningar: Europainformationen i Nyland, regioninformatör Hanna Päivärinta, tfn 09 1605 6565