Nyheter 11.3.2008

Ministrarna förberedde Europeiska rådet i mars

Utrikesministeriet
Statsrådets kommunikationsenhet

Pressmeddelande 83/2008
10.3.2008

Förberedelser inför Europeiska rådet i mars var det centrala temat för EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser i Bryssel måndagen den 10 mars. Från Finland deltog utrikesminister Ilkka Kanerva, utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen och migrations- och Europaminister Astrid Thors.

Rådsmötet behandlade ett utkast till slutsatser för Europeiska rådet som sammanträder den 13 och 14 mars. På agendan för Europeiska rådets vårmöte står frågor som rör klimat- och energipolitik och den följande treårsperioden för Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning.

Finland anser att de nuvarande prioriteringarna i Lissabonstrategin är befogade. Minister Thors betonade i sitt anförande vikten av att genomföra de redan överenskomna reformerna och betydelsen av innovationer, forskning och kompetens.

I fråga om klimat- och energipolitik betonade minister Thors att det är nödvändigt att nå en överenskommelse om ett globalt och övergripande klimatavtal. Det vore viktigt att slutföra behandlingen av klimat- och energipaketet senast i början av nästa år. När det gäller reformeringen av det utsläppshandelssystem som ingår i klimat- och energipaketet är det viktigt att garantera verksamhetsförutsättningarna för den energiintensiva industrin, som är utsatt för internationell konkurrens.

Under lunchen diskuterade utrikesministrarna läget på västra Balkan efter Kosovos självständighetsförklaring. Minister Kanerva påpekade att Kosovo är en allt större fråga för EU. Också den inrikespolitiska situationen i Serbien diskuterades.

Utrikesministrarna behandlade också situationen i Georgien. Minister Kanerva betonade vikten av en övergripande syn på länderna i regionen. Det vore viktigt att vid sidan om Georgien rikta uppmärksamhet även på Armenien och Azerbajdzjan.

Inom de yttre förbindelserna diskuterades även Iran, Mellanöstern och Zimbabwe med tanke på valet som hålls där i slutet av mars.

Handelsministrarna diskuterade läget för Världshandelsorganisationen WTO:s förhandlingar. De centrala förhandlingsparterna har trots svårigheter förbundit sig att slutföra förhandlingarna under innevarande år. Under våren närmar man sig det avgörande skedet särskilt i frågor som gäller jordbruk och marknadstillträde.

Enligt minister Väyrynen råder det för närvarande inte balans mellan de olika förhandlingsområdena. Det vore viktigt att nå en balanserad lösning som täcker alla förhandlingsområden under våren. Tillväxtekonomierna och USA borde bidra till att slutföra förhandlingarna. Minister Väyrynen betonade behovet av att beakta i synnerhet de minst utvecklade ländernas ställning.

Närmare upplysningar: sakkunnig, EU-ärenden Veera Parko, statsrådets EU-sekretariat, tfn 09 1602 2150, avdelningschef Pilvi-Sisko Vierros, utrikesministeriet, tfn 09 1605 5032, avdelningschef Jorma Korhonen, utrikesministeriet, tfn 09 1605 5042