Nyheter 19.3.2008

Diskussion om Lissabonfördraget

Pressmeddelande 91/2008
19.3.2008

Östra Nylands Europainformation arrangerar en öppen diskussion med temat "Lissabonin sopimus – mikä EU:ssa muuttuu?" (Lissabonfördraget – vad ändras i EU?) onsdagen den 26 mars klockan 14.30-16.30 i Linnankoski gymnasiums auditorium, Biskopsgatan 24-26, Borgå.

Riksdagsledamot Kimmo Kiljunen och utrikessekreterare Lauri Voionmaa från utrikesministeriet diskuterar Lissabonfördraget och dess inverkan på EU:s framtid. Därefter finns det tid för frågor och diskussion. Ordförande är chefen för utrikesministeriets enhet för Europainformation Roberto Tanzi-Albi.

Före diskussionen serveras kaffe klockan 14.15.

Närmare upplysningar: Östra Nylands regioninformatör Hanna Õunap, tfn 010 345 6260