Nyheter 28.3.2008

EMU:s 10-årsjubileumsmynt valt

Länderna i euroområdet sätter i början av 2009 i omlopp ett två euros jubileumsmynt med anledning av att det förflutit 10 år sedan den ekonomiska och monetära unionen EMU bildades och euron togs i bruk. Myntet har samma utformning i alla länder.

 

Ett mynt som designats av Greklands centralbanks formgivare George Stemapoulus vann omröstningen om jubileumsmyntet (foto: Europeiska kommissionen)

Det vinnande myntet erinrar om handelns långa historia som ligger bakom utvecklingen av euron och den ekonomiska och monetära unionen.Den primitiva figuren symboliserar det tidigaste skedet inom handeln, den förhistoriska byteshandeln.Med jubileumsmyntet vill man också framställa euron som det senaste steget i den europeiska ekonomiska integrationens långa historia.

Jubileumsmyntet präglas i cirka 90 miljoner exemplar.Jubileumsmynten präglas alltid i valören två euro och de kan användas på samma sätt som de vanliga mynten inom hela euroområdet, även om de ofta blir intressanta samlingsobjekt.Det första jubileumsmyntet präglades i fjol för att fira 50-årsjubileet av EG:s grundfördrag eller Romfördraget, och det nu aktuella myntet är det andra gemensamma jubileumsmyntet inom euroområdet.

Kommissionär Joaquín Almunia, som ansvarar för den ekonomiska och monetära politiken, överlämnar huvudvinsten i utlottningen till Michael Milewski.

Invånarna i EU-länderna fick rösta om jubileumsmyntet.I omröstningen gavs sammanlagt 141 675 röster, varav 41,48 procent för det vinnande förslaget.Bland dem som röstat utlottades en uppsättning samlarmynt i euro. Priset vanns av Michael Milewski från Polen.

Mer information

Omröstningsresultatet

Euromyntern (Europeiska Centralbanken)

Mer information om euromynten