Nyheter 28.3.2008

Forum om medborgarnas möjligheter att påverka i EU

Pressmeddelande 105/2008
28.3.2008

Måndagen den 7 april klockan 14–16.30 hålls medborgarforumet "EU och dagens utmaningar – hur hörs medborgarens röst?" i Lilla parlamentets auditorium på Arkadiagatan 3, Helsingfors. Forumet arrangeras av Europainformationen i Nyland, Svenska Studiecentralen och Europeiska kommissionen.

Forumet är en uppföljning av evenemanget European Citizens Consultations, som hölls i Tammerfors förra våren (www.ssc.fi/ECCFinland).

Program:

Öppning
rektor
Björn Wallén, Svenska Studiecentralen

Vad diskuterar man i Europa?
Satu Hassi och Ville Itälä, Europaparlamentariker

Europa närmare medborgarna /> representationens tf. chef Paavo Mäkinen, Europeiska kommissionen

Medborgarpanel
Eija
Juutilainen, Simon Ollus, Monika Zakowski, Mani Tjurin

Hur gå vidare härifrån?
migrations- och Europaminister Astrid Thors

Forumet börjar klockan 13.30 med kaffeservering.

Anmälningar senast den 1 april per e-post till hanna.paivarinta@formin.fi eller till Europainformationen i Nyland, tfn 09 700 1531.

Närmare upplysningar: Europainformationen i Nyland, regioninformatör Hanna Päivärinta, tfn 09 1605 6565, och Svenska Studiecentralen, rektor Björn Wallén, tfn 040 747 8841