Nyheter 31.3.2008

Kesällä Eurooppaan – turvallisen matkan aakkoset

Finländarna reser allt flitigare både i Finland och utomlands. Enligt statistikcentralens uppgifter gjorde finländarna i fjol somras, dvs. under tiden maj-augusti över 1,7 miljoner utlandsresor. De flesta resor gick till grannländerna eller andra länder i Europa.

När våren står för dörren planerar många sina semestrar. Europainformationen arrangerade tillsammans med ungdomsforumet Nuorten Turku ett evenemang i Åbo med temat abc för en trygg sommarresa. Man gav också råd både för yngre och äldre bilturister om hur man kan planera en lyckad resa i Europa.

Med bil eller tåg?

Automobilförbundets regionchef Tapio Sällylä rekommenderar en tur runt Östersjön för bilturister med lite erfarenhet.

År för år blir det allt populärare att flyga till resmål i Europa. Men tåg eller egen bil är fortsättningsvis ett bra alternativ.

– Interrail passar i dag för både yngre och äldre, berättar säljkonsulent Maarit Koiranen på VR.

Interrail har inte varit så populärt på några år, men nu börjar allt fler finländare igen köpa en Interrailbiljett. Med den kan man resa i hela 30 länder i Europa. Tyvärr gäller inte Interrailbiljetten i våra baltiska grannländer. Giltighetstiden för en Interrailbiljett varierar från tre dagar till en månad. Den kan köpas också för resor i ett enda europeiskt land. Under den livligaste semesterperioden är det bra att reservera plats på förhand för längre resor, trots att tågtrafiken är livlig i t.ex. i Centraleuropa.

– Tåg passar bra, då man kan spendera lite mera tid på resan. När man reser med tåg kan man se Europa på ett helt annat sätt än under en flygresa. Tåg är också ett miljövänligt och ett tryggt sätt att resa, påpekar Koiranen.

Automobilförbundets regionchef Tapio Sällylä rekommenderar en tur runt Östersjön för bilturister med lite erfarenhet.

– Trafiken i de baltiska länderna fungerar bra nuförtiden, men t.ex. i Polen är det fortsättningsvis skäl att vara försiktig, i synnerhet när det är mörkt.

 

Omkring 350 kilometer är en rimlig dagsetapp när man bilar på den europeiska kontinenten.

– När man reser med barn rekommenderar Sällylä kortare dagsetapper.

I många länder har navigatorn ersatt kartorna, men det lönar sig att satsa på bra resehandböcker, som ger information om till exempel inkvarteringsställen. Det vinner man på i längden. – Den som i sommar tänker bila i Europa börjar få bråttom med planeringen. Eftersom man nästan alltid först måste ta båten, så måste båtplatserna bokas med det snaraste, säger Sällylä.

Bland annat Automobilförbundet står till tjänst med information om olika länders trafikregler, motorvägsavgifter, service och krav på utrustningen i bilen.

 

Ungdomsrabattkort ger goda förmåner

Broschyrer är bra att ha när man planerar sin resa.

I många europeiska länder har ungdomar rätt till rabatter bland annat i kollektivtrafiken och på inkvarteringsställen.

– Euro<26-kortet beviljas i Finland även till studerande som närmar sig 30 år. Med kortet får man fina förmåner och rabatter i många Medelhavsländer och framför allt i Östeuropa, framhåller producent Urpo Uusitalo på Allianssi rf. Det finns över 100 000 företag i Europa som ger rabatter.

Kortet är förmånligt, i Finland kostar det endast åtta euro och när man åker t.ex. Interrail betalar det sig snabbt tillbaka. Euro<26-kortet godkänns i 41 länder i Europa, också i Ryssland. Visserligen gäller det inte i Frankrike och inte heller i Norge, Danmark och Island.

– På EU-kommissionens Europeiska ungdomsportal på webben finns det lättillgänglig information för ungdomar som planerar resor, berättar Risto Lahtinen på forumet Nuorten Turku.

 

Problem på resan – vem hjälper?

– Med tanke på eventuella sjukdomsfall är det skäl att skaffa det europeiska sjukvårdskortet, berättar förmånsansvariga Arja Paijo på FPA.

Kortet beviljas personer som är sjukförsäkrade i Finland. Kortet är avgiftsfritt och är i kraft två år åt gången. Den som har det europeiska sjukvårdskortet har rätt till nödvändig vård på medicinska grunder eller ”första hjälpen” inom EU/EES-området och i Schweiz. Kriterierna för att få vård och kostnaderna följer respektive lands system. I vissa länder accepterar enbart sjukhus inom den offentliga sektorn kortet, i andra länder godkänns det också av privata sjukhus inom det offentliga sjukförsäkringssystemet.

Det europeiska sjukvårdskortet ersätter dock inte helt en reseförsäkring. Kortet ersätter inte hemtransport i nödsituationer.

– Vanligen känner man bra till det europeiska sjukvårdskortet i Europa, också i de nya EU-länderna. När man söker vård är det bra att genast visa upp kortet och försäkra sig om det accepteras, framhåller Paijo.

– I allvarliga nödsituationer hjälper Finlands ambassader och konsulat. Beskickningarna kan till exempel med stöd av lagen om konsulära tjänster skriva ut ett nytt pass för hemresan i stället för ett förkommet. Om Finland inte har egen beskickning i ett land eller område, kan de övriga nordiska ländernas eller EU-ländernas beskickningar också hjälpa, säger regioninformatör Juhana Tuomola på Europainformationen.

De konsulära tjänsterna gäller såväl finska medborgare som andra länders medborgare som bor permanent i Finland.

Om reskassan förkommer, kan beskickningarna hjälpa resenären att få kontakt hem, t.ex. med släktingar eller banken. Några gratis hemresor på konsulatets bekostnad existerar inte, även om hemresa i extrema nödsituationer kan ordnas mot betalningsförbindelse.

– Före resan är det skäl att läsa utrikesministeriets resemeddelanden, också om de europeiska länderna. Där finns aktuell information t.ex. om hur tryggt det är att resa i ett land, säger Tuomala som ett tips.

 

Resan blev förstörd – ersättning i efterhand?

Allt fler köper resetjänster på webben. Samtidigt har frågorna och problemen gällande resenärernas konsumentskydd ökat.

– När man bokar resor på webben ska man alltid noggrant läsa villkoren och informationen om avbeställningsavgifter, innan man godkänner bokningen. Konsumenten är också skyldig att själv kontrollera avgångstiderna. När man köper till exempel flygbiljetter på webben ska man vara synnerligen noggrann, framhåller konsumentrådgivare Marjaleena Ruohonen på Åbo stads konsumentbyrå.

Det lönar sig också att fundera på om man betalar resetjänsterna med kreditkort eller bankgiro.

– Om man har betalat med kreditkort har man större chanser att få pengarna tillbaka om ett företag går i konkurs, påpekar konsumentrådgivare Marjaleena Ruohonen.

Vid köp av resetjänster skyddas konsumenternas rättigheter bland annat av lagen om paketresor, i fråga om flygresor av EU:s så kallade överbokningsförordning och Montrealkonventionen.

– Oberoende av om det är fråga om en sällskapsresa eller en paketresa som man själv komponerat, är det bäst att alltid göra eventuella reklamationer genast när problem uppstår. Då har tjänsteleverantören möjlighet att försöka korrigera felen. Efter resan ska man sedan lämna in ett skriftligt klagomål med ett klart och tydligt ersättningsanspråk.

Marjaleena Ruohonen uppger att reseleverantören, till exempel ett flygbolag, ska svara på klagomålet inom rimlig tid.

– Om man inte får något svar eller om det uppstår meningsskiljaktigheter vid behandlingen av klagomålet kan man vända sig till kommunens konsumentbyrå. Om detta inte leder till resultat, kan man föra tvisten vidare till Konsumenttvistenämnden. Klagomål gällande resetjänster som köpts i andra EU-länder kan också sändas till organisationen Konsumenteuropa, tillägger Ruohonen.

– Men man kan i praktiken aldrig få ersättning för att vädret varit dåligt under semestern, säger Ruohonen med ett småleende.

 

Mer information:

Med tåg i Europa

Automobilförbundet

Euro<26-ungdomsrabattkortet

Europeiska ungdomsportalen

Konsumentverket

Utrikesministeriet

 

Text och foto: Europainformationen i Egentliga Finland