Nyheter 4.4.2008

EU:n ensimmäinen kuluttajapalkinto Suomeen

Det finländska konsumentverkets kampanj ”Galactor and the Code-breakers” har vunnit EU:s konsumentpris.

Syftet med spelet är att lära unga konsumenter vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med internethandel. Foto: Europeiska komission.

I tävlingen om det allra första konsumentpriset deltog 27 konsumentkampanjer med olika teman från EU:s medlemsländer samt Norge och Island. Kampanjerna behandlade bland annat finansiella tjänster, internetbedrägerier, flygpassagerarnas rättigheter, snabblån med sms, inköp i webbutiker, livsmedelsinformation och barn som konsumenter.

Det prisbelönta spelet finns redan i andra länder

Syftet med spelet Galactor and the Code-breakers, som vann första priset, är att lära unga konsumenter vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med internethandel. Även om ungdomarna allsidigt använder den nya tekniken och är som fisken i vattnet vid hanteringen av internet och mobila apparater, har de inte alltid tillräckligt med kunskap om konsumentfrågor. De saknar erfarenheter och kunskap om konsumenternas rättigheter och skyldigheter, till exempel vilket ansvar ett avtal innebär, vem som i sista hand betalar, hur man ska göra en reklamation eller hur man känner igen vilseledande reklam. Med Galactor-spelet ville man ge ungdomarna ett verktyg för att öva sina konsumentfärdigheter på ett intressant sätt. Spelet har blivit en framgång och spritt sig till andra länder i flera språkversioner och fler kan väntas. Det prisbelönta spelet har planerats av Konsumentverket i samarbete med bolaget Valve Branding.

Den oberoende panel som utsåg vinnaren gav även pris till andra kampanjer. Storbritanniens kampanj ”Consumer Challenge Quiz” fick pris för mest originella kampanj. Den riktar sig till unga med inlärningssvårigheter. Irland fick pris för bästa kampanj inom finansieringsbranschen, som behandlade hanteringen av personliga finansärenden. Ungern fick pris för bästa kampanj riktad till barn. Kampanjen bestod av en teckningstävling som riktade sig till lägre årskurser i skolorna och som gällde tre teman med anknytning till konsumenter. Utvärderingspanelen gav ett specialomnämnande till Norge för kampanjen ”iTunes” och till Estland för en kampanj om ansvarsfulla kreditbeslut.

EU:s konsumentpris kommer i framtiden att delas ut årligen i samband med Europeiska konsumentdagen. Temat för konsumentdagen i år var att den information konsumenterna får inte är tillräcklig. Priserna anges till exempel inte alltid tillräckligt tydligt och det kan vara svårt att jämföra olika erbjudanden. Kommissionär Meglena Kuneva, som ansvarar för konsumentskyddsärendena, framhöll vid prisutdelningen i Bryssel den 15 mars att konsumenterna måste utnyttja sina rättigheter. Hon uppmanade konsumenterna att välja och vraka, ställa frågor, byta varor och göra reklamationer. Om konsumenterna inte är aktiva kan man inte påverka marknaden och öka konkurrensen.

Mer information:

Spelet Galactor and the Code-breakers

Konsumenteuropa i Finland

Europeiska kommissionens konsumentpolitik

Information om EU:s konsumentdag (på engelska)

Alla kampanjer som deltog i tävlingen (på engelska)

Tietoa EU:n kuluttajapäivästä (englanniksi)

Kaikki kilpailuun osallituneet kampanjat (englanniksi)