Nyheter 10.4.2008

Seminarium i Åbo med temat ”Varifrån får man pengar för organistioners internationella verksamhet?”