Nyheter 21.4.2008

Komissio kerää palautetta EU:n ruoka-avusta

Framtiden för EU:s program för livsmedelsbistånd behandlas för närvarande. Kommissionen har utarbetat ett frågeformulär som du kan fylla i till och med den 14 maj.

EU:s mathjälp har tidigare baserat sig på livsmedelsöverskott som inte längre existerar. Kommissionen beviljade i år för första gången ett anslag för inköp av livsmedel för mathjälp. För att fatta beslut om programmets framtid har kommissionen öppnat ett frågeformulär om ämnet.

Europeiska unionens program för livsmedelsbistånd till mindre bemedlade personer, eller EU:s mathjälp, startade som nödåtgärd under den ovanligt stränga vintern 1986–1987. Då gavs livsmedelsöverskott för första gången till välgörenhetsorganisationer i medlemsstaterna, som sedan i sin tur delade ut livsmedel till de sämst ställda. Livsmedel, bland annat kött, olivolja, smör, mjölkpulver, spannmål och ris, har delats ut i drygt 20 år. Förra året nådde hjälpen redan mer än 13 miljoner unionsmedborgare i 18 medlemsstater och budgeten för 2008 är över 300 miljoner euro.

Programmet för livsmedelsbistånd är frivilligt för medlemsstaterna, och Finland deltog för första gången år 1996. Icke-vinstsyftande registrerade föreningar eller organisationer med biståndsverksamhet i Finland kan söka livsmedelsstöd. I praktiken delas livsmedlen ut som sådana ur unionens överskottslager eller alternativt används de som betalning i utbyte mot livsmedel som tillhör samma produktgrupp. I Finland administreras programmet av Landsbygdsverkets interventionsenhet. Värdet på produkterna som delats ut har varierat mellan 1,9 miljoner euro (år 1996) och 2,6 miljoner euro (år 2007). Till exempel i fjol delade Frälsningsarmén, Mannerheims barnskyddsförbund, Röda korset, föreningar för arbetslösa, kyrkliga organisationer och andra frivilligorganisationer ut 1 893 ton livsmedel till behövande.

Reformeringen av unionens gemensamma jordbrukspolitik år 2003 har dock lett till att överskottslagren av livsmedel minskat eller rentav tömts. Kommissionen beviljade i år därför för första gången ett anslag för inköp av livsmedel för mathjälpen.

Programmets framtid behandlas för närvarande och kommissionen vill med hjälp av frågeformuläret ta reda på vad organisationer, myndigheter och allmänheten tycker i frågan. Du kan fylla i webbformuläret till och med den 14 maj 2008 via länken nedan.

Kommissionens frågeformulär: Framtiden för programmet ’matdistribution till mindre bemedlade personer’

EU:s mathjälp (Landsbygdsverkets webbplats)

EU:s mathjälp (kommissionens webbplats, på engelska)

Europeiska unionens jordbrukspolitik