Nyheter 24.4.2008

Euroopan kevät 2008 suomalaisissakin kouluissa

Kampanjen Vår i Europa pågår i år den 25 mars till den 30 juni.

Vår i Europa är en årlig kampanj som uppmuntrar skolor att boka in en eller flera dagar i sin kalender för aktiviteter som fokuserar på debatt, besök i skolor av offentliga personer och evenemang om europeiska teman. Specialtema för 2008 är interkulturell dialog, eftersom 2008 är europeiska temaåret för interkulturell dialog. Man vill öka medvetenheten om kulturell mångfald och aktivera ungdomarna.

Grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter kan registrera sig och delta i Vår i Europa. Via kampanjen får ungdomarna möjlighet att synas och höras och de kan utbyta tankar med andra europeiska ungdomar. Uppgifterna som skolorna får under kampanjen Vår i Europa ger elever och lärare möjlighet att få aktuell och direkt information om Europeiska unionen.

Kampanj i skola i Uleåborg

Laanilan yläkoulu i Uleåborg är en av skolorna som deltar i Vår i Europa. Jussi Tervonen, som är lärare i historia och samhällslära, är ansvarig lärare för kampanjen i skolan. Han är också handledande lärare i Uleåborgs stad med ansvar för ansvarsfull påverkan. Tervonen berättar att inom kampanjen Vår i Europa arrangerades den 11 april en konsert med temat barns och ungdomars rättigheter. Konserten som var öppen för alla hade planerats och organiserats av eleverna. Lokala ungdomsband uppträdde och flera frivilligorganisationer (bl.a. Amnesty och UNICEF) medverkade med tal och intervjuer. Evenemanget samlade drygt 200 deltagare; barn, ungdomar och också vuxna. De Ungas Akademi gav ekonomiskt bidrag för konserten.

De uppgifter som finns på Vår i Europas webbplats kommer man i skolan att studera i samband med Europadagen, då man också närmare tar upp europeiska teman. Eleverna på årskurs åtta ska öppna Europadagen, och detta gör de den 9 maj på traditionellt sett via lokalradion till alla skolor i Uleåborg.

Eleverna är positivt inställda till kampanjen och har med stort intresse planerat evenemang. Laanilan koulu deltar i år för första gången i Vår i Europa. En förhoppning som troligen uppfylls är att kampanjen leder till kontakter med andra europeiska skolor.

Ännu hinner man delta!

Kampanjen Vår i Europa är nu inne på sitt sjätte år och den pågår från den 25 mars till den 30 juni 2008. Skolorna kan registrera sig för att delta i kampanjen på Vår i Europas webbplats så länge kampanjen pågår. På webbplatsen finns mer information om projektet, tävlingar, stödtjänster, verktyg och studiematerial för skolorna. Där kan man också se vilka skolor som registrerat sig. På webbplatsen kan de registrerade skolorna få införd en kort text med två bilder om vilka aktiviteter skolan ordnar under kampanjen. Information om konserten i Laanila koulu kommer också snart att finns på webbplatsen.

Webbplatsen Vår i Europa på svenska

Text: regioninformatör Sari Matinaho, Europainformationen i Norra Österbotten