Nyheter 30.4.2008

EU gav Serbien positiv signal inför valet

Europeiska unionen undertecknade stabiliserings- och associationsavtalet, eller SAA-avtalet, med Serbien den 29 april. ”Lösningen bäddar för Serbiens anslutning till EU och EU-familjen, dit landet hör. Dessutom visade EU att unionen kan fatta beslut i trängda lägen” sade en belåten utrikesminister Alexander Stubb i Luxemburg efter rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser hade sammanträtt.

Avtalet skapar en stadig grund för samarbete mellan EU och Serbien. I rådet representerades Finland av utrikesminister Alexander Stubb och Europaminister Astrid Thors.

Utrikesminister Stubb var mycket nöjd med det uppnådda resultatet.

”Lösningen bäddar för Serbiens anslutning till EU och EU-familjen, dit landet hör. Dessutom visade EU att unionen kan fatta beslut i trängda lägen” sade Stubb i Luxemburg.

President Boris Tadic undertecknade avtalet för Serbiens del. För EU:s del undertecknade alla medlemsländerna. Med avtalet ger EU Serbiens närmande till unionen en positiv signal. Serbien har fått löfte om EU-medlemskap när landet fyller medlemskapets villkor.

EU stödjer Serbiens orientering mot det europeiska på många sätt. Man vill speciellt förstärka kontakterna mellan unionen och Serbien, och underlätta medborgarnas rörlighet med visumlättnader.

Den 11 maj hålls parlaments- och kommunalval i Serbien.

Försiktig optimism inför relationerna till Ryssland

Utrikesministrarna förde en lång diskussion om huruvida EU kan inleda förhandlingar med Ryssland om ett nytt avtal. Något egentligt EU-förhandlingsmandat har ännu inte bekräftats men Stubb litar på att ärendet kommer att avancera.

”Vi är ännu närmare en lösning än tidigare att kunna påbörja förhandlingar med Ryssland. Jag är försiktigt optimistisk till att förhandlingarna inleder en ny era i relationerna mellan EU och Ryssland i slutet av juni ” sade Stubb.

Toppmötet mellan EU och Ryssland äger rum i slutet av juni i Hanti-Mansijsk, Ryssland.

Närmare upplysningar: politiska avdelningens chef Pilvi-Sisko Vierros, tel. 040 721 1705