Nyheter 2.5.2008

EU allekirjoitti yhteistyösopimuksen Serbian kanssa

Kommissionär Rehn, utrikesminister Stubb och ambassadör Kosonen var synnerligen nöjda med det samarbetsavtal som undertecknades med Serbien. Foto: Europeiska unionens råd

Avtalet är ett viktigt steg på vägen till ett EU-medlemskap för Serbien och det skapar en stark bas för samarbetet mellan EU och Serbien. Avtalet träder dock inte i kraft förrän Serbien förbättrar sitt samarbete med krigsförbrytartribunalen i Haag.

Europeiska unionen undertecknade ett stabiliserings- och associeringsavtal eller SAA-avtal med Serbien den 29 april. ”Beslutet bereder vägen för Serbien mot ett EU-medlemskap och EU-familjen, dit landet hör. EU visade dessutom att unionen kan fatta beslut i en besvärlig situation”, sade en nöjd utrikesminister Alexander Stubb efter rådsmötet för allmänna frågor och yttre förbindelser, som hölls i Luxemburg.

Även utvidgningskommissionär Olli Rehn var tillfreds med den uppnådda lösningen och sade att avtalet som nu undertecknats är en mycket viktig milstolpe. Samarbetsavtalet intensifierar bland annat de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Serbien. Man vill särskilt stärka kontakterna mellan EU och Serbien och genom visumlättnader göra det lättare för medborgarna att resa.

EU gav en positiv signal inför valen i Serbien

Avtalet undertecknades för Serbiens del av president Boris Tadic.

Med avtalet ger EU en positiv signal för Serbiens närmande till EU. Serbien har getts ett löfte om medlemskap i EU när landet uppfyller villkoren för medlemskapet. EU hoppas att det undertecknade samarbetsavtalet medverkar till att de Europavänliga krafterna har framgång i parlamentsvalet i Serbien den 11 maj.

Avtalet undertecknades för Serbiens del av president Boris Tadic, medan det för EU:s del undertecknades av samtliga medlemsländer.

Försiktig optimism i förhållande till Ryssland

I Luxemburg behandlade man förutom Serbien också bland annat handelsavtalet mellan EU och Ryssland. Utrikesministrarna förde en lång diskussion om EU kan inleda förhandlingar med Ryssland om ett nytt avtal. EU fick ännu inte ett egentligt förhandlingsmandat, men minister Stubb ser med tillförsikt fram emot att frågan avancerar. ”Vi är nu närmare en lösning om att förhandlingarna med Ryssland kan inledas”, sade Stubb.

Utrikesminister Alexander Stubb och Europaminister Astrid Thors representerade Finland vid rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser.

Europeiska unionens råds pressmeddelanden; allmänna frågor och yttre förbindelser

EU-ministrarna behandlar situationen på Västra Balkan och i Zimbabwe (pressmeddelande 123/2008, Statsrådet/UM)